La rata comuna o rata de claveguera és una de les espècies de rata més coneguda i estesa. S’adapta a una gran diversitat d’hàbitats, necessita la presència humana i a la vegada un grau elevat d’humitat ambiental. Hi ha individus que viuen dins els edificis, mentre que d’altres prefereixen viure a l’exterior.

Es troben principalment en soterranis, clavegueres i tota mena de forats sota terra, des d’on s’alimenten de qualsevol cosa que troben, fins i tot de deixalles.

 
   

ACTUACIONS

   

  L’Ajuntament té contractat un programa anual de desratització.

  El programa es desenvolupa mitjançant una actuació permanent en els punts més conflictius. Les actuacions són més intensives durant les èpoques de l’any en què hi ha més presència d’aquests rosegadors i quan, ocasionalment, es detecta la presència de colònies en algun punt en concret de la vila.

  FITXA TÈCNICA DE L’ESPÈCIE

    

   Nom vulgar: Rata comuna

   Nom llatí: Ratus norvegicus 

   Ordre: Rodentia

   Família: Muridae

   Mida: Entre 172 i 262 mm (cap i cos) i entre 149 i 222 mm (la cua)

   Aliment: És omnívora, però prefereix la carn, el peix i els cereals.

    

    

   Reconeixement

    

   Aquest tipus de rata té una presència robusta, de cos allargat i orelles curtes que, doblegades endavant, no li arriben a l’ull. Pesa entre 200 i 500 g. Els adults tenen una coloració grisa i marró a la part dorsal i grisa i marronosa a la part ventral. Els individus vells tenen la part dorsal vermellosa. La cua, anellada i coberta de pèls curts, rígids i esparsos, no supera la longitud del cap i el cos junts.

   Els excrements de la rata comuna tenen una longitud entre 18 i 20 mm i els extrems són arrodonits.

   Cicle biològic

    

   El cicle reproductor d’aquesta rata varia en funció del tipus de vida. A les zones urbanes, on hi troba refugi, amb un ambient estable, una temperatura òptima i la presència constant d’aliments, tenen una activitat sexual constant al llarg de tot l’any. Arriba a la maduresa sexual entre els 2 i els 5 mesos d’edat, i les femelles tenen una gestació mitjana de 23 dies. La mitjana d’embrions per gestació és de 8, que poden variar entre 6 i 22, i una femella pot tenir entre 3 i 12 gestacions a l’any. En condicions naturals, els adults viuen generalment entre 6 i 12 mesos.

   Malalties i problemes relacionats

    

   Les rates són portadores d’un gran nombre d’organismes infecciosos, els quals, si es transmeten a l’home o a altres poblacions d’animals domèstics, poden causar diverses malalties com ara:

   • La pesta, transmesa a través de les puces.
   • El tifus, transmès a través de les puces i probablement a través dels excrements i l’orina.
   • Diverses febres transmeses per les mossegades de les rates o a través de les paparres.
   • Hantavirus, com a conseqüència de la presència de l’orina de les rates a l’aigua o als aliments.
   • La triquinosi, derivada de menjar carn de porc poc cuinada.
   • La salmonel·losi, produïda per la contaminació d’aliments que han estat en contacte amb excrements de les rates.
   • La toxoplasmosi, produïda per haver menjat carns poc cuinades o que han tingut el contacte amb el terra, l’aigua o altres aliments contaminats.
   • La leishmaniosi, a causa de la picada de mosquits flebòtoms.
   • Els àcars de les rates, que donen lloc a dermatitis quan ataquen les persones.

   CONSELLS

     

    Propietats privades: És responsabilitat dels propietaris mantenir les seves propietats en bones condicions perquè no esdevinguin un focus d’infecció.

    Retirar materials de rebuig: Són llocs on les rates poden refugiar-se.

    Aliments: Cal conservar els aliments dels animals de companyia o altres aliments en contenidors de metall o vidre, recollir la fruita caiguda dels arbres que envolten l’edificació, mantenir els contenidors d’escombraries tapats, etc. D’aquesta manera, evitarem que les rates obtinguin l’aliment.

    ©2019 Ajuntament del Vendrell