Què és i per a què serveix?

Periòdicament l'Ajuntament del Vendrell convoca concursos/oposicions per la provisió de places de personal per l'Ajuntament i els diferents Patronats Municipals.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que cumpleixi els requisits.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica
2. Documentació que acrediti que s'és òptim per presentar-se a les proves
3. Justificant de pagament de la taxa, si s'escau.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Presencialment a:
Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud
2. Còpia del rebut dels drets d'exàmen pagats

Quins serveis intervenen?

Departament de Recursos Humans

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

Convocatòries actuals:
Oferta d'ocupació pública

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'admissió a una convocatòria de selecció de personal

Sol·licitud d'admissió a una convocatòria de Policia Local

Bases generals per a la selecció del personal al servei de l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms

Sol·licitud d'admissió a convocatòria de selecció de personal per als Plans d'Ocupació

Declaració jurada sobre situació de la unitat familiar

Quadre resum experiència professional

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell