Què és i per a què serveix?

Quan s'efectua algun canvi de domicili fiscal, es detecta que hi ha alguna errada al document d'identitat, en algun dels cognoms, etc, s'ha de comunicar a l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Quins documents s’han de presentar?

1.  Sol·licitud específica.
2.  Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3.  Original i fotocòpia del certificat del registre civil, quan es tracta d'un canvi de nom o cognoms.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Al moment.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Correcció i actualització de dades jurídiques al Cadastre

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'actualització de dades al fitxer únic del contribuent

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell