Què és i per a què serveix?

La comunicació de dades cadastrals incorrectes serveix per tal de que, per part de l'Ajuntament del Vendrell, es trameti a la Gerència Territorial del Cadastre la petició de correcció de les dades sense que el ciutadà hagi de desplaçar-se a Tarragona.
Les rectificacions es refereixen a dades jurídiques: domicili tributari, domicili fiscal, dades personals, etc, és a dir, errades que no afectin a la valoració cadastral de la finca.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Full específic de rectificació de dades cadastrals (trobareu una versió imprimible a l'apartat descarregar documents).
2. Original del document d'identitat de la persona interessada.
3. Fotocòpia del rebut d'IBI.
4. Original i fotocòpia de l'escriptura.
5. Fotocòpia del plànol de situació on es veu l'entrada de la casa, per quin carrer és (no és el cadastral).
6. Original i fotocòpia de la documentació justificativa de la rectificació que s'ha de fer.

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei de Cadastre
C/ Apel.les Fenosa 3-7
43700 – El Vendrell.
e-mail: cadastre@elvendrell.net
telèfon: 977166411

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Indeterminat

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Gestió Tributària
Gerència Territorial del Cadastre a Tarragona

On es pot trobar més informació?

Modificació de dades personals a la base de dades de Gestió tributària - Canvi de domicili fiscal

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de rectificació de dades cadastrals

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell