Què és i per a què serveix?

Certificat que fa l'Ajuntament del Vendrell sobre una finca, on s'hi descriuen la superfície i les diferents plantes. També informa sobre la inexistència d'expedient sancionador. Normalment, el demana el Notari per poder fer les escriptures d'una finca, construïda anys enrera i que encara no les té.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Dades del promotor de l'obra i any de construcció per tal de poder cercar l'expedient (cal presentar la llicència d'obres o el rebut d'haver pagat la llicència o els plànols de la casa on hi consta el visat i el nom del promotor).
5. Croquis d'emplaçament.
6. Si és urbanització i l'edificació és antiga, número d'illa i parcel·la antics.
7. Justicant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Certificat d'aprofitament urbanístic
Certificat de compatibilitat urbanística
Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació
Certificat d'incoació d'expedient en tràmit de Gestió Cadastral

Observacions

- Per a poder fer aquest certificat és molt important que es donin les dades per a la recerca de l'expedient, ja que normalment, es tracta d'edificis antics. Les fitxes des de l'any 1984 enrera van per nom de promotor i any, no tenim cap més element per buscar.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de certificat o informe

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell