parking a sota de la rambla

 

Extracte de la conferència del senyor Benet Jané, Alcalde del Vendrell, del 12 de febrer de 2008 al Centre Cívic l’Estació : present i projectes de futur del municipi del Vendrell, organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya a la demarcació de Tarragona.
 
“Una de les actuacions més immediates que incloem en aquest projecte és l'acabament de la Rambla Miret. Aquest passeig paral·lel a la Riera ens permetrà que el barri experimenti un canvi qualitatiu molt important, millorant la qualitat de vida dels veïns i dels vendrellencs. D'una banda, esponjarem i donarem centralitat a un dels barris mes tradicionals de la vila i de l'altra, donarem sortida i millorarem les condicions de la part del barri de la plaça Nova i la Barceloneta, i més específicament els carrers de l’Estela, d’Albinyana i de la Barceloneta Baixa, que experimentaran un canvi qualitatiu molt important. A més de la Rambla Miret, la zona guanyarà en 100 places d'aparcament. Ho aconseguirem també fent una reordenació viària de la zona: en concret, fent que el carrer Indústria sigui d'un sòl sentit de circulació.
 
La qualitat del medi urbà també passa per millorar la Mobilitat i l'aparcament. Aquestes són assignatures pendents que ens demanen solucions meditades i que siguin un instrument de present i de futur. En el pressupost d'aquest any, hi ha partides importants per les millores de trànsit.
Com a govern, un dels reptes que ens hem plantejat és treballar en l'elaboració d'un Pla d'Aparcaments a 8 anys vista.
Hi ha actuacions imminents, com la construcció dels aparcaments del Camp de França (500 places aprox.) i del Botafoc (480 places), i enguany començarem a elaborar el projecte de construcció d'un pàrking soterrat al Pèlag (900 places en total. Superfície+ plantes soterrades). Però hem d'anar més enllà.”

©2019 Ajuntament del Vendrell