pa beneit 2014

La Festa del Pa Beneit és una de les tradicions més característiques i emblemàtiques del nostre municipi. El seu origen és medieval (quan el pa era la base de l’alimentació de la població) i es remunta a la benedicció que antigament es feia de la farina vella abans de segar el blat nou. La celebració es duia a terme a la vuitada de Corpus, ja que era la temporada que coincidia amb la sega.

Actualment, la festa s’ha traslladat a la primera setmana de juliol i s'ha canviat una mica la manera de celebrar-la, adaptant-la als nous temps. Fa anys que els diversos barris de la vila gaudeixen d’unes festes plenes de diversió i de competitivitat sana: les Festes del Barri.

Durant una setmana, a cada barri li pertoca un dia per organitzar la seva festa commemorativa, una jornada en què destaca principalment l’emblemàtic pa beneit, l’activitat més relacionada amb els orígens de la festa. Es tracta d’un cercabarri pels carrers de la vila, protagonitzada per diverses parelles que es vesteixen amb els guarniments propis de l’ocasió (pinta, mantellina blanca i clavells vermells al cap i al pit, les noies, i a la solapa, els nois) i que porten a beneir la coca. Així doncs, l’altra protagonista del cercabarri és la coca de sucre, que ha derivat del pa originari i que la noia duu sobre una fusta folrada amb tela blanca i coberta amb una mantellina. 

Altres actes lúdics que es realitzen són el repic de campanes i el llançament de coets des del campanar que anuncien l’inici de cada festa, la plantada i la cremada de les originals falles que critiquen els fets més rellevants de l’any, els espectacles infantils que es duen a terme durant el dia, els sopars de veïns de cada barri, els concerts i balls de fi de festa que s’organitzen per a tothom qui vulgui passar una bona vetllada…

Tots els actes tenen la seva essència i les comissions de cada barri s’encarreguen d’organitzar-los tenint en compte cada detall, la qual cosa els permet diferenciar-se dels barris de la competència i guanyar la picabaralla (en el fons amistosa) que hi ha entre ells.

La celebració sempre comença el primer dissabte de juliol amb el Barri del Serrallo i Font de la Menya, anunciant la festa el divendres abans a les 14 h des del campanar; seguidament és el torn del Barri de França, el dilluns següent, i així consecutivament: dimarts, el Barri de la Carretera; dimecres, el Barri de la Plaça Nova i Barceloneta i dijous, el Barri de la Plaça Vella. El Barri de La Muntanyeta clou les Festes el dissabte.

ORGANITZEN:  Comissió del Barri del Serrallo i Font de la Menya, Comissió del Barri de França, Comissió del Barri de la Carretera, Comissió del Barri de la Plaça Nova i Barceloneta, Comissió del Barri de la Plaça Vella i Comissió del Barri de la Muntanyeta.

Enguany, davant la situació del Covid-19, les Comissions dels diferents barris han decidit renunciar a la subvenció per a l'organització dels actes i que aquesta anés destinada a ajudes per a les situacions més vulnerables del Covid-19. 

Com a actes presencials es faran els diferents Cercabarris i els sopars de barri.  Les demés activitats seran online i s'aniran publicant a les xarxes socials.

 

 

PARTICIPAR ALS CERCABARRIS DEL PA BENEIT PER AL 2020 AMB LA NOVA NORMALITAT DEL COVID-19:

- Per participar en els cercabarris dels diferents barris us haureu d'insciure el mateix dia.
- La Comissió de cada barri disposarà d'un llistat que anirà omplint a mida que els participants vagin arribant
- Serà obligatori portar mascareta per als moments que no es pugui assegurar la distància de seguretat
MESURES A COMPLIR PER AL COVID-19 TANT EN ELS SOPARS COM EN ELS CERCABARRIS MÉS AVALL

 

 

SOL·LICITAR UN SOPAR DE BARRI PER AL 2020 AMB LA NOVA NORMALITAT DEL COVID-19:
- Instància general que s'haurà de presentar al SAC (Servei d'atenció al ciutadà):  Clica aquí per descarregar instància
- Llistat d'assistents que s'haurà d'adjuntar a la instància general  (Servei d'atenció al ciutadà):  Clica aquí per descarregar llistat
Per tal de ser autoritzada l’activitat, l’ajuntament ha de disposar en un termini màxim de 48 hores abans del seu inici, d’un registre dels assistents.

IMPORTANT!

Amb motiu de les mesures de prevenció d'infecció per COVID-19, es recomana fer els tràmits municipals accedint al web:
www.elvendrell.net a través de la Seu Electrònica: www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

Per a les atencions que no es puguin realitzar de forma telemàtica, es faran amb CITA PRÈVIA, trucant al 010 (de dilluns a divendres de 9 h a 14 h)
o enviant un c/e a: sac@elvendrell.net (obligatori posar dades personals i telèfon de contacte en el correu)
(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat cita prèvia).

 

 MESURES A COMPLIR PER AL COVID-19 TANT EN ELS SOPARS COM EN ELS CERCABARRIS.

- La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls); el manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió; la distància física interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la
distància física interpersonal de seguretat; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.

- Dins de les mesures de protecció i organitzatives, s’estableix la distància física interpersonal de seguretat tant en espais tancats com a l'aire lliure, en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. La distància física interpersonal de seguretat és especialment exigible entre persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contacte propers de forma molt habitual. En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l'ús de mascareta. La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es porti un registre dels assistents.

- Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta en espais a l'aire lliure sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.

- Es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, incloent la pràctica esportiva no professional, de manera preferent entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l'aforament que s'estableixin, i sempre que es respectin les normes de protecció individual. Es considera aglomeració la concentració de persones o grups de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat o el seu equivalent en espai de seguretat.

- Per als sopars de barri caldrà per part dels organitzadors i assistents, dins de lo possible, mantenir el distanciament social establert, augmentant la separació a taula entre persones que no tenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell