El Vendrell, 7 de maig de 2024

Ahir es va iniciar el període de presentació de sol·licituds de preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2024-2025.

Calendari de la preinscripció

Període de presentació de sol·licituds: del 6 al 15 de maig de 2024, ambdós inclosos.
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de maig de 2024.
Termini per presentar una reclamació: del 21 al 23 de maig de 2024.
Publicació de llistes amb l'assignació: 29 de maig de 2024.
Període de matrícula: del 3 al 10 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Procediment

La preinscripció serà telemàtica omplint la sol·licitud de preinscripció.
El formulari degudament omplert s’ha d’enviar i rebreu un correu de confirmació de que l’hem rebut al departament d’Educació.

Documentació Imprescindible

-Llibre de família o document de filiació
-DNI/NIE/PASSAPORT dels progenitors/progenitores/tutors/tutores
-Targeta sanitària de l’infant

Documentació necessària per a barem

-Carnet de família nombrosa o monoparental (5 punts).
-Certificat d’empresa en què s’acrediti que els dos progenitors treballen o només un en cas de ser monoparental (10 punts).
-Certificat de beneficiari de renda garantida (5 punts).
-Certificat discapacitat greu igual o superior al 33% (5 punts).
-Per treballar al terme municipal (només per als no empadronats al municipi) (5 punts).

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar al correu electrònic: preinscripciovendrell@gmail.com


Hi haurà l’opció de realitzar la preinscripció de forma presencial només sol·licitant cita prèvia trucant al telèfon de la Regidoria d’Educació 977 66 89 62
L’horari d’atenció al ciutadà serà de 9:00 h a 13:00 h.

La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la Sol·licitud de preinscripció, dins del termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de barem.

PUNTUACIÓ QUE NO NECESSITA DOCUMENTS

- Per tenir germans escolaritzats al mateix centre educatiu (40 punts)

- Si el pare/mare/tutor treballa al centre educatiu (40 punts)

- Quan la petició se sol·licita per a dos o més germans dins el mateix centre o de diferents grups d’edat (5 punts)

- Per viure al terme municipal (30 punts)


EXCEPCIÓ PER ALS INFANTS NASCUTS AL 2023

- Per a infants nascuts al 2023, l’escolarització és universal i gratuïta. Es podran beneficiar d’una plaça pública totes les famílies empadronades al Vendrell abans de l’1 de gener de 2024

- Les famílies empadronades amb posterioritat a l’1 de gener de 2024 hauran d’acreditar l’empadronament adjuntant un contracte de lloguer o un document que indiqui la compra d’un habitatge, dins del municipi


La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.©2019 Ajuntament del Vendrell