El Vendrell, 23 de novembre de 2023

Reunida la Taula Local de Participació del Vendrell formada pels Serveis Territorials del Departament d’Educació del Penedès i l’Ajuntament del Vendrell, s’ha proposat que l’institut Andreu Nin sigui un centre de referència d’estudis postobligatoris. L’objectiu és ampliar les places de Formació Professional per incrementar l’oferta formativa a l’alumnat del Vendrell i la comarca. 

La Formació Professional és una de les prioritats educatives de país per millorar la capacitació de joves i adults i, en conseqüència, el desenvolupament social i econòmic. 

Actualment l’institut Andreu Nin té les següents famílies de FP: Activitats físiques i esportives, Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, Sanitat, Serveis sòcioculturals i a la comunitat i Transport i manteniment de vehicles, amb un total de més de 900 alumnes matriculats aquest curs. 

Amb aquest objectiu de fer de l’institut Andreu Nin un centre de referència postobligatòria, el proper curs ja no s’oferirà el nivell de 1r de l'ESO al centre. Els alumnes que actualment cursen l’ESO continuaran la seva etapa educativa al centre fins la finalització dels seus estudis. Les escoles de primària adscrites per a 1r de l’ESO a l’institut Andreu Nin mantenen la seva adscripció a l'institut Baix Penedès com fins ara. Aquesta actuació és possible fer-la per la davallada d’alumnat de secundària com a conseqüència de la baixada demogràfica que permet ampliar, d'altra banda, les places de postobligatòria. 

L’institut Andreu Nin es convertirà en els propers cursos en el primer centre de Formació Professional integrada de la comarca, donant la possibilitat d’oferir una bona oferta formativa a tot l’alumnat de postobligatòria. ©2019 Ajuntament del Vendrell