El Vendrell, 24 de gener de 2023

Avui al matí, a les dependències de l’EINA, s’ha presentat l’atorgament per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) d’una subvenció al Baix Penedès del programa “Treball a les comarques” per potenciar i dinamitzar l’activitat i les polítiques d’ocupació amb l’objectiu de reduir l’atur.      

L’Ajuntament del Vendrell, a través de l’EINA, ha estat l’administració que ha sol·licitat aquest programa del “Treball a les comarques”, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i de l’Ajuntament de Calafell, i en representació de la resta de municipis de la comarca.

Amb el programa “Treball a les comarques”, el SOC promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local a diverses comarques de Catalunya amb l'objectiu d'estimular la creació d'activitat econòmica i la generació d'ocupació.  Des del SOC, s’ofereix suport a les entitats locals de les comarques esmentades per dur a terme projectes de caràcter integrat que combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local adreçades als següents aspectes:

-Diagnosticar, planificar i executar de manera integrada les actuacions.

-Intervenir sobre el teixit productiu, especialment, en els sectors estratègics.

-Intervenir sobre les persones en situació d'atur, especialment les que conformen els col·lectius prioritaris d'actuació.

La subvenció atorgada pel SOC en l’actual convocatòria és d’un total de 233.755,20 € pel projecte “PLA DE DINAMITZACIÓ OCUPACIONAL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS. Treball a les comarques 2022”.

S’han contractat 6 tècnics per part de l’Ajuntament del Vendrell: 3 prospectors d’empresa, 2 orientadors laborals i 1 tècnic de governança, els quals realitzaran les següents actuacions emmarcades en 2 àrees:

1) Governança i coordinació

Un tècnic serà el responsable de coordinació i governança i actuarà conjuntament amb la Unitat de governança per a la gestió del projecte, el control dels indicadors, la identificació d’experiències de cooperació territorial, i la reflexió al voltant de les futures polítiques d’ocupació.

2) Programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció

Aquesta part del Pla està estructurada en 2 línies d’actuació:

- Prospecció d’empreses (compost per 3 tècnics). Es treballarà per a actualitzar i aprofundir el coneixement de l’entorn productiu, i cultivar la relació entre els òrgans d’ocupació i les empreses. Aquesta actuació es preveu que tingui un impacte en el disseny de les polítiques ocupacionals dels propers anys al Baix Penedès.

- Dispositiu d’inserció laboral (compost per 2 tècnics). Es realitzarà atenció a un mínim de 75 usuaris de tota la comarca, i s’organitzaran 30 tallers de competències TIC i d’habilitats transversals amb l’objectiu d’oferir formació al propi municipi a la població desocupada dels 14 municipis de la comarca. A més, hi haurà speed-datings empresarials i visites a empreses per tal d’apropar a les persones en cerca de feina i les empreses. Aquests dos tècnics d’orientació laboral també reforçaran els Serveis Municipals d’Ocupació.

Per concloure, s’ha de destacar que amb aquest projecte és donarà un impuls de les polítiques ocupacionals i de promoció econòmica. També cal posar de relleu el compromís del SOC amb la comarca, i també el treball conjunt de col·laboració del Consell Comarcal i tots els municipis en benefici del Baix Penedès.©2019 Ajuntament del Vendrell