06 07 fanals3 webLa Regidoria d’Enllumenat Urbà i Eficiència Energètica, en el marc de l’actual contracte de l’enllumenat públic del Vendrell, ha fet ja més de 1.500 intervencions en els quasi dos anys del servei. Hi ha la circumstància que 308 actuacions al llarg de l’any 2016 corresponen la reparació d’actes de vandalisme i estan valorades en un total de 65.543,81 euros.

Aquest recompte l’ha realitzat la nova empresa adjudicatària des que es va fer càrrec del servei el mes de març de 2015, el qual indica una mitjana de 15 actes de vandalisme cada mes. Els actes són diversos: des de trencar les fotocèl·lules, danys als fanals per cops de vehicles i robatori de cables, de tapes de registre i de portelles de fanals, entre d’altres.

En el marc del contracte del servei d’enllumenat públic, l’empresa de serveis energètics Mercader Integral SL està duent a terme tasques de pintura i d’identificació dels fanals, a la vegada que s’està treballant per fer una valoració dels fanals amb les bases oxidades per causes com la corrosió de les aigües superficials, miccions de gossos, etc., per tal de realitzar la seva substitució.
En el cas de les bombetes de vapor de mercuri, que representaven un total de 1.648 unitats sobre els 12.218 punts de llum del municipi, han estat substituïdes en la seva totalitat per bombetes de vapor de sodi, fet que suposa una important reducció de potència i, en conseqüència, d’emissions de CO2.

Actualment, la regidoria està treballant per tal de dotar d’enllumenat urbà a la zona del c/ Abadessa Emma i la nova rotonda, aplicant les mesures tècniques necessàries per tal d’evitar els actes vandàlics soferts en la zona els darrers anys. La valoració d’aquests treballs té un pressupost de 14.002,74 euros.

Una altra actuació, que es portarà a terme properament, serà la instal·lació d’una lluminària amb sensor a la carretera de Sant Vicenç, concretament davant del Patronat d’Esports, a la zona del pas de vianants, per tal de millorar la seguretat. També s’han executat els treballs de reposició dels fanals a la zona del Camp de futbol de la UE Tancat, que havien sofert un important robatori de cable deixant-los sense funcionament i, en aquest mateix sentit, també s’ha actuat a la plaça Miramar de la Muntanyeta.


La Regidoria d’Enllumenat Urbà recorda que els fanals i els quadres elèctrics són mobiliari urbà i, tal com indica l’article 72 de l’Ordenança de Convivència i Civisme, està prohibit col·locar-hi cartells, pancartes i adhesius sense autorització expressa de l’Ajuntament.©2019 Ajuntament del Vendrell