Punts 1 i 2

1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 2. Assabentament de decrets de l'alcaldia.

Punt 3 i 11

3. Proposta per comunicar a ADIF i a RENFE rodalies de Catalunya les actuacions incloses al Pla de Mobilitat Urbana en relació amb l'estació de rodalies del Vendrell. 11. Proposta presentada pel grup municipal de Si se Puede El Vendrell- Si es Pot El Vendrell per millorar les infraestructures de mobilitat de l'Estació de tren del nucli del Vendrell.

Punt 4

4. Proposta d'aprovació de les bases generals per a la concessió de subvencions esportives.

Punt 5

5. Proposta d'aprovació de les dues festes locals del municipi del Vendrell per a l'any 2017.

Punt 6

7. Proposta per aprovar el projecte bàsic per l'ampliació i reforma del pavelló esportiu del Club d'Esports Vendrell.

Punt 7

7. Proposta per aprovar el projecte bàsic per l'ampliació i reforma del pavelló esportiu del Club d'Esports Vendrell.

Punt 8

8. Proposta d'adhesió al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona per al desenvolupament del Pla extraordinari d'assistència financera local 2016.

Punt 9
9. Proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per dignificar els llocs de treball dels vigilants a les instal·lacions municipals.

Punt 10

10. Proposta presentada pels grups municipals de Si se Puede el Vendrell-Si es Pot el Vendrell i Ciutadans, a petició de l'AAVV TAncat III, de mesures de seguretat d'il·luminació dels carrers Miquel Martí i Pol i Ramon Llull.

Punt 11

-Es debat conjuntament amb el punt número 3.

Punt 12

12. Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA amb l'Assamblea d'Educació i Pscicologia de la URV i el Sindicat d'estudiants dels Països Catalans (SEPC) per la creació del bus universitari.

Punt 13

13. Declaració i Moció institucional presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA, en suport al "Sindicato Andaluz de Trabajadores" (SAT) i al seu militant injustament empresonat, Andrés Bódalo.

Punt 14

14. Precs i preguntes.

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48