Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del Mercat d'Antiquaris i Brocanters que els autoritza a vendre els seus productes.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes habituals que estaven autoritzats a vendre productes al Mercat d'Antiquaris i Brocanters durant l'any anterior que compleixen els requisits següents:

1. Haver presentat la sol·licitud de renovació del Mercat d'Antiquaris i Brocanters.
2. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament en concepte del mercat d'antiquaris i brocanters d'exercicis anteriors.
3. Fotocòpia de l'Assegurança de responsabilitat civil vigent.
4. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
5. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

A principi d'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant l'any

Quina documentació es lliura?

La còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

En resoldre la sol·licitud:
La notificació de renovació de la parada per al Mercat d'Antiquaris i Brocanters.

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud

Autorització general

Tràmits relacionats

Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat setmanal del Vendrell
Mercat del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Ocupació esporàdica del Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell