Què és i per a què serveix?

Les plaques de gual es fan malbé per velles, es poden perdre o ser robades. En aquests casos, la persona titular d'una llicència de gual podrà sol·licitar una altra placa.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, titular d'una llicència de gual.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Placa vella, si s'escau. Si la placa ha estat robada, cal presentar la denúncia.
5. Fotocòpia de l'últim rebut de gual pagat.
6. Pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

A les dependències de la Policia Municipal (Departament de Via Pública):
1. Placa de gual nova (veure apartat d'observacions).

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Via Pública

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud de senyalització horitzontal del gual.

Observacions

- Un cop pagada la taxa al SAC es pot recollir la placa a les dependències de Via Pública (edifici annex a la Policia Local), Ctra. Calafell 1-3.

Horari de recollida: de dilluns a divendres de 8 h a 14 h i dilluns a la tarda de 16 h a 19 h. És imprescindible presentar el document identificatiu de la persona interessada i el justificant de pagament de la taxa.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud senyalització de gual
Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell