Què és i per a què serveix?

És un certificat que permet demostrar que per al Cadastre encara no existeix una finca o que les dades cadastrals no reflexen la realitat del que existeix. Seria el cas, per exemple, d'un terreny que està pendent de segregar; d'una casa o un edifici de nova construcció l'IBI de la qual només conté el terreny; etc. Per poder emetre el certificat és imprescindible però, que la part responsable hagi presentat al Cadastre el document d'alta o de modificació de dades cadastrals (aquest tràmit pot durar entre 1 i 2 anys).
El demana el notari, per exemple, si es vol vendre un pis i aquest encara no tributa a l'IBI.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que sigui titular de la finca.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original i fotocòpia de les escriptures de la finca per demostrar la seva titularitat.
5. Plànol de situació. (el facilita el SAC)
6. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Entre 7 i 10 dies.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat/ informe cadastral.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Cadastre.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Certificat tributari, recaptació i cadastral
Certificat de béns

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de certificat o informe

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell