Què és i per a què serveix?

Certificat que emet l'Ajuntament quan s'ha produït el canvi de númeració i/o de nom d'un carrer o en el cas que, per diversos motius, no coincideixi el nom i/o número que li consta al titular d'una finca en l'escriptura, etc. amb el nom i/o número real, és a dir, quan existeixen discrepàncies.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que trobi alguna discrepància amb alguna dada del carrer o del número de policia.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original i fotocòpia de la documentació d'identificació de la finca (escriptures antigües, rebut IBI,...)
5. Plànol de situació (el facilita el SAC)
6. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Entre 15 i 20 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Cadastre
Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Modificació de dades personals al padró d'habitants
Modificació de dades personals a la base de dades de Gestió tributària. Canvi de domicili fiscal
Correcció i actualització de dades jurídiques al Cadastre

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de certificat o informe

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell