Cartells:

1- Cartell conforme l'establiment disposa de Fulls oficials de queixa, reclamació o denúncia de la Generalitat de Catalunya:
versió per emplenar manualment
versió autoemplenable
model imprimible

per a més informació cliqueu aquí

2- Cartells per aplicació de la nova Llei del tabac. Per a més informació cliqueu aquí

3- Retolació sobre la venda d'alcohol. Per a més informació cliqueu aquí

Per a qüestions lingüístiques:

Consorci per a la Normalització Lingüística
OC del Vendrell
Av. de les Escoles, 19
43700 El Vendrell
977 66 10 52
elvendrell@cpnl.cat
www.cpnl.cat

©2019 Ajuntament del Vendrell