Amb unes garanties màximes, ADIGSA, l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya, s’encarrega de fer tota la gestió. En aquest sentit, s’ofereixen els mateixos serveis que s’han especificat anteriorment, però amb la diferència que es cedirà l’habitatge per un període mínim de sis anys, els quals quedaran garantits quant a desperfectes de la llar i impagaments.
 
El preu també el fixa la Borsa Jove d’Habitatge. Tot i així, s’ha de tenir en compte que serà una mica més assequible que en l’anterior programa i que sobre aquest preu es practica una retenció mensual del 5% en concepte de la gestió pel servei en benefici d’ADIGSA.

©2019 Ajuntament del Vendrell