Pla de mobilitat urbana del Vendrell 2015-2020

 

En sessió ordinària del 24 de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar de forma definitiva el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Actualment està en tràmit la publicació de l'aprovació definitiva al BOPT.

Publicació DOGC núm. 7054 de 8 de febrer de 2016

 

Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Publicació BOPT núm.128 de 4 de juny de 2014.

Publicació DOGC núm.6662 de 11 de juliol de 2014.

 

Document I: Pla de Mobilitat Urbana

D1.Anàlisi 

D2.Diagnosi

D3.Objectius (D'acord amb Directrius Nacionals de Mobilitat)

D4.Propostes

D5.Programa

 

Document II: Informe de sostenibilitat ambiental

 

Document III: Memòria ambiental

 

Document IV: Pacte per la Mobilitat del Vendrell

©2019 Ajuntament del Vendrell