Què és i per a què serveix?

El carnet o targeta de Gent Gran el facilita l'Ajuntament als ciutadans que ho sol·licitin, sempre i quan estiguin empadronats al municipi i tinguin 65 anys o més. Amb aquest carnet o targeta es pot accedir gratuïtament a l'autobús municipal i obtenir descomptes als diferents serveis municipals que ofereix l'Ajuntament; als museus, teatres, instal·lacions esportives, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà empadronat al municipi que tingui 65 anys o més.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica
2. Original del document identificatiu de la persona interessada
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització (si s'escau)
4. 1 fotografia mida carnet actualitzada
5. Volant d'empadronament (el facilita l'Ajuntament).
6. Justificant de pagament de la taxa.

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Carnets nous: tot l'any.

Per renovacions: 1 setmana abans de la data de caducitat.

S'haurà d'entregar la targeta vella a l'hora de recollir la nova.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

De 3 a 5 dies

Quina documentació es lliura?

Carnet/targeta de gent gran

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Gent Gran.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Targeta auxiliar de transport públic municipal del Vendrell per a menors de 65 anys

Observacions

Descomptes:
* Programació de teatre de l'Àrea de Cultura
* Auditori Pau Casals (excepte Festival Pau Casals)
* Instal·lacions esportives municipals

Gratuït:
* Transport municipal
* Museus: Museu Deu
                 Casa Museu Àngel Guimerà
                 Casa nadiua Pau Casals

- El carnet tindrà una vigència de 4 anys

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud targeta de Gent Gran

Model d'autorització

 

 

 

Què és i per a què serveix?

La Residència d'Avis La Muntanyeta ofereix places en règim de residència i la possibilitat d'estar al centre de dia.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà major de 65 anys o que, per diversos motius, necessiti els serveis. La treballadora social determina la necessitat de cada cas.

Quins documents s’han de presentar?

1. La treballadora social determina la documentació a presentar segons cada cas.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Residència d'avis La Muntanyeta
C. Atzavara, 5
Telèfon 977 66 09 24

Treballadora social del municipi de residència.

Temps de resposta

Depèn de les places disponibles.

Quins serveis hi intervenen?

Residència d'avis La Muntanyeta

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

 

 

Què és i per a què serveix?

El programa de Termalisme Social és un servei complementari a les prestacions del sistema de la Seguretat Social que té per objectiu facilitar l'assistència a balnearis a la gent gran que ho necessiti.
Per sol·licitar plaça en el programa de termalisme social organitzat per l'IMSERSO no s'ha d'haver participat mai. Si ja s'hi ha participat, el mateix IMSERSO li enviarà una carta directament a casa seva.

Qui ho pot demanar?

Els pensionistes del Sistema de la Seguretat Social que ho siguin per jubilació o invalidesa, en tot cas, i els pensionistes per viduïtat o d'altres pensions, únicament quan el beneficiari hagi complert els seixanta anys d'edat.
En tot cas s'han de poder valer per si mateixos.

Quins documents s’han de presentar?

Full de sol·licitud, que es pot demanar a l'Àrea de Gent Gran de l'Ajuntament del Vendrell (Esplai del Tívoli, 2n pis).
També es pot trobar a http://www.imserso.es, cal entrar a "Envejecimiento activo", a "Termalismo" i a "Descarga de documentos", o fent clic aquí.

Quina normativa regeix?

- Ordre de 26 de desembre de 1990 per la qual es modifica la de 15 de març de 1989, que va establir i regular el servei de Termalisme Social de l'Instituto Nacional de Servicios Sociales.
- Ordre de 15 de març de 1989 per la qual s'estableix i regula el servei de Termalisme Social de l'Instituto Nacional de Servicios Sociales.
-Resolució del 13 de desembre de 2011, de l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales per la qual es convoca la concessió de places per a pensionistes que desitgin participar en el Programa de Termalisme Social.

Quin preu té?

Depèn del Balneari i el torn escollit.

En quines dates es pot fer?

Consulteu: Lloc web de l'Imserso - Envejecimiento activo

Com i on es pot presentar?

Una vegada omplerta la sol·licitud, s'haurà d'entregar a:

*Oficina d'Afers Socials i Famílies del Vendrell - Generalitat de Catalunya
C/ U d'Octubre, 12
43700 El Vendrell
Tel.: 977 66 75 26 / 977 66 75 27
Fax: 977 66 73 10

* També es pot enviar per correu:
Programa de Termalismo Social del Imserso
Apartat de Correus núm. 14.005 - 28080 Madrid

Quins serveis hi intervenen?

Àrea de Gent Gran - Esplai del Tívoli de l'Ajuntament.
Oficina de Benester Social i Família del Vendrell - Generalitat de Catalunya.

On es pot trobar més informació?

Lloc web de l'Imserso - Envejecimiento activo

Observacions

- Allotjament i manutenció en règim de pensió completa i en habitacions dobles d'ús compartit.
- Tractaments termals bàsics, que inclouran:
o El reconeixement mèdic en ingresar al balneari per a prescriure el tractament adequat a cada persona.
o El tractament termal bàsic que, en cada cas, prescrigui el metge del balneari.
o El seguiment mèdic del tractament.
o Pòlissa col·lectiva d'assegurança turística.

En tot cas les persones beneficiàries dels torns realitzaran els desplaçaments a les estacions termals, així com la tornada als seus domicilis, pels seus propis mitjans. 

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud Programa Termalisme Social

Relació de Balnearis

 

 

Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell, a través de l'Àrea de Gent Gran, organitza un taller de memòria per a persones amb dèficits cognitius inicials. El taller és de sis hores a la setmana, repartides els dilluns i dimecres de 10 h a 13 h.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà, empadronat al municipi en fase inicial d'Alzheimer o altres demències cognitives inicials.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona
2. Original i fotocòpia de la Targeta sanitària
3. Dades bancàries

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Presencialment o telefònicament a:

Centre de Dia Anna Serra
Ctra. Barcelona, 12
43700 El Vendrell
Tel.: 977 15 74 78
Fax: 977 66 60 57
C/e: cdannaserra@elvendrell.net

Temps de resposta

Segons les places disponibles.

Quins serveis hi intervenen?

Àrea de Gent Gran.
Patronat Hospital-Asil del Santíssim Salvador (Centre de Dia Anna Serra).

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

No és aplicable.

Observacions

El curs es realitza a les instal·lacions de l'Esplai de la Gent Gran del Tívoli.
La psicòloga del taller determinarà si la persona interessada té el perfil per assistir-hi.

 

 

Què és i per a què serveix?

L'Imserso vol contribuir al benestar de la gent gran i per això organitza diferents tipus de viatges amb l'objectiu que puguin gaudir d'unes vacances merescudes, podent optar entre les següents modalitats:
- Estades en zones costaneres per descansar i relaxar-se.
- Viatges culturals per endinsar-se en la història i l'art del país.
- Turisme de Natura amb rutes per paisatges carismàtics.
- Intercanvi amb altres països

Qui ho pot demanar?

Els residents a Espanya que reuneixin un dels següents requisits:
- Ser majors de 65 anys.
- Ser pensionista de jubilació del Sistema Públic de Pensions.
- Ser pensionista de viduïtat amb edat igual o superior a 55 anys.
- Ser pensionista d'invalidesa, altres pensions o prejubilats (60 anys).

Quins documents s’han de presentar? 

Informació i entrega de sol·licituds:

* Esplai de la Gent Gran del Tívoli
C/ Nord 11-13, 2a planta
43700 El Vendrell
Tel.: 977 15 35 09 / 686 90 73 65
c/e: gentgran@elvendrell.net

* Web de l'Imserso: http://www.imserso.es

Per fer la tramitació, cal entregar la documentació a:

*Oficina d'Afers Socials i Famílies del Vendrell - Generalitat de Catalunya
C/ U d'Octubre, 12
43700 El Vendrell
Tel.: 977 66 75 26 / 977 66 75 27
Fax: 977 66 73 10

Horari de registre

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat a l'agost i els dies 24 i 31 de desembre

Quina normativa regeix?

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
- Reial Decret 238/2002, d'1 de març, sobre estructura orgànica i funcions de l'Institut de Migracions i Serveis Socials (IMSERSO).
- Reial Decret 1600/2004, de 2 de juliol, es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

Quin preu té?

La tramitació és gratuïta però cal pagar si s'adjudiquen les vacances.

En quines dates es pot fer?

Consulteu la web de l'Imserso: http://www.imserso.es

Com i on es pot presentar?

*Per correu:
Apartat de correus 10140
28080-Madrid

*Per internet:
Seu electrònica de l'Imserso

*Personalment a:
Oficina d'Afers Socials i Famílies del Vendrell - Generalitat de Catalunya
C/ U d'Octubre, 12
43700 El Vendrell
Tel.: 977 66 75 26 / 977 66 75 27
Fax: 977 66 73 10

Quina documentació es lliura?

1. Imprès específic.
2. Informació sobre el programa.

On es pot trobar més informació?

Web de l'ajuntament- Àrea de Gent Gran

Termalisme social (Balnearis)

Web de l'imserso

Observacions

Per qualsevol dubte contacti amb el telefon d'Atenció a l'Usuari de l'Imserso 901.10.98.99.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell