Què és i per a què serveix?

L'Imserso vol contribuir al benestar de la gent gran i per això organitza diferents tipus de viatges amb l'objectiu que puguin disfrutar d'unes vacances merescudes, podent optar entre les següents modalitats:
- Estàncies en zones costeres per descansar i relaxar-se.
- Viatges culturals per endinsar-se en la història i l'art delpaís.
- Turisme de Natura amb rutes per paisatges carismàtics.
- Intercanvi amb altres països

Qui ho pot demanar?

Els residents a Espanya que reuneixin un dels següents requisits:
- Ser majors de 65 anys.
- Ser pensionista de jubilació del Sistema Públic de Pensions.
- Ser pensionista de viduïtat amb edat igual o superior a 55 anys.
- Ser pensionista d'invalidesa, altres pensions o prejubilats (60 anys).

Quins documents s’han de presentar?

        L'Ajuntament únicament facilita l'imprès (veure apartat descarregar documents).

Les sol·licituds es poden recollir a:

- Àrea de Gent Gran (Esplai de la Gent Gran del Tívoli)
c/ Nord, 11-13 2n

- Àrea de Serveis Socials (Antic CAP II)
c/ Quarter, 4

Un cop omplertes, s'hauran d'entregar a l'Oficina d'Acció Social i Ciutadania, c/ General Prim, 12.

Quina normativa regeix?

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
- Reial Decret 238/2002, d'1 de març, sobre estructura orgànica i funcions de l'Institut de Migracions i Serveis Socials (IMSERSO).
- Reial Decret 1600/2004, de 2 de juliol, es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

Quin preu té?

La tramitació és gratuïta però cal pagar si s'adjudiquen les vacances.

En quines dates es pot fer?

El termini de presentació es mantindrà obert fins al 5 de juny de 2014.
Es podran seguir presentant passada aquesta data, fins a l'1 de desembre de 2014, per ser incloses en la llista d'espera per si es produeix alguna vacant.

Com i on es pot presentar?

*Per correu:
Apartat de correus 10140
28080-Madrid
*Per internet:
https://sede.imserso.gob.es
*Personalment a:
Oficina d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
C. General Prim, 12
43700-El Vendrell

Quina documentació es lliura?

1. Imprès específic.
2. Informació sobre el programa.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat.
C/ General Prim, 12
Telèfon 977 66 75 26
Fax 977 66 73 10

On es pot trobar més informació?

Web de l'ajuntament- Àrea de Gent Gran

Termalisme social (Balnearis)
web de l'imserso

Observacions

Per qualsevol dubte contacti amb el telefon d'Atenció a l'Usuari de l'Imserso 901.10.98.99.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell