Què és i per a què serveix?

Certificat que emet l'Ajuntament quan s'ha produït el canvi de númeració i/o de nom d'un carrer o en el cas que, per diversos motius, no coincideixi el nom i/o número que li consta al titular d'una finca en l'escriptura etc. amb el nom i/o número real, és a dir, quan existeixen discrepàncies.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que trobi alguna discrepància amb alguna dada del carrer o del número de policia.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Document d'identitat de l'interessat.
3. Fotocòpia de la documentació d'identificació de la finca (escriptures antigües, rebut IBI,...)
4. Plànol de situació.
5. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Entre 15 i 20 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària
Servei d'Atenció al Ciutadà

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Modificació de dades personals al padró d'habitants
Modificació de dades personals a la base de dades de Gestió tributària. Canvi de domicili fiscal
Correcció i actualització de dades jurídiques al Cadastre

Descarregar sol·licituds

Sol•licitud informe o certificat

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell