El Vendrell, 22 de setembre de 2021


L’Ajuntament del Vendrell va encarregar, l’any 2020, l’actualització de l’inventari de camins, el qual s’havia redactat i aprovat l’any 1992. L’objectiu era disposar d’una radiografia i anàlisi acurada de la xarxa de camins municipals, i detectar-hi els trams i valors més rellevants, així com ser l’eina de base per poder fer-hi una bona gestió: plans de manteniment, d’ordenació, de turisme...

L’any 1992 l’inventari de camins municipals del Vendrell constava de 52 camins de titularitat pública. Ara s’ha actualitzat i compta amb 71 camins i una longitud total de 85 km. La recerca s’ha dut a terme a partir de la documentació històrica, geogràfica, i administrativa existent, documentació que al Vendrell és especialment rica. Es tracta en la seva major part de vies històriques d’origen remot: camins veïnals, camins rurals i carrerades o camins ramaders.

El Ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar inicialment aquest inventari en data 28 de juny de 2021. Des d’aleshores i fins el 15 d’octubre, l’inventari es troba en exposició pública, obert a les al•legacions que les persones afectades o interessades vulguin fer.

Segons la regidora d’Urbanisme i Medi Ambient. Núria Rovira, des de l’Ajuntament del Vendrell es concep la xarxa de camins “com una xarxa de mobilitat lenta o vida tranquil•la, una xarxa que connecta les persones dels diferents nuclis a un ritme diferent i que obre la ciutadania cap al nostre entorn i paisatge”.

L’encarregat de l'actualització de l’inventari de camins ha estat el geògraf Xavier Campillo, de l’empresa Camí General. En la seva presentació, Campillo ha explicat que el del Vendrell “és un paisatge ric, amb plana, muntanya i camins singulars”. En concret, ha assenyalat que la xarxa viària històrica del Vendrell presenta una marcada divisió morfològica entre els camins de la plana i els camins de la muntanya. Els camins de la plana són en la majoria dels casos camins de carro delimitats amb murs de pedra seca, mentre els camins de muntanya corresponen a antics camins de ferradura i carrerades per al trànsit del bestiar.

Des del punt de vista cultural o paisatgístic, del conjunt de camins inventariats sobresurten:
• el Camí Ral, que té els orígens a la Via Augusta romana,
• el camí vell de Vilanova per la seva singularitat històrica,
• i el camí dels Masos per la qualitat del conjunt, amb trams empedrats, murs laterals en bon estat de conservació, portals, obra de conducció de l’aigua...
• També la secció inicial del camí del Francàs o camí dels Cebers conserva elements notables com ara els carrils excavats a la roca.

Pel que fa a idoneïtat per a l’establiment de vials segregats destinats específicament al trànsit de bicicletes, cal destacar les possibilitats de:

• l’eix camí vell de Sant Salvador (05) / camí del Sot Nou (11) / camí de Vilanova
(12) / torrent de l’Aragall (45),
• la Via Vella (32),
• el Camí III de les Torretes (28),
• així com la secció inicial abandonada del camí de Roda, sortint de la zona esportiva.

La cartografia de l'inventari es pot consultar al següent enllaç:
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=992f9348daec0e9792ca677b58587530#14/41.2116/1.5181

i l'inventari sencer en aquest enllaç: https://www.elvendrell.net/entorn-natural-cid-777/camins-cid-778©2019 Ajuntament del Vendrell