ajuntamentDes de l’any 2014, el Ministeri d’Hisenda estableix per ajuntaments com el del Vendrell un índex per calcular el termini de pagament a proveïdors dels ajuntaments. L’objectiu fixat pel Ministeri és que tots els ajuntaments se situïn per sota dels 30 dies.

Fins al primer trimestre del 2015, l’evolució econòmica de l’Ajuntament del Vendrell no havia permès que el termini de pagament a proveïdors se situés en els límits fixats pel Ministeri. Ara, per primera vegada en l’evolució recent, en les dades del segon trimestre del 2015 l’Ajuntament del Vendrell està per sota dels 30 dies, complint així l’objectiu fixat pel Ministeri.


L’evolució recent d’aquest índex ha estat :

   

Període mitjà de pagament

     

2014

3 Trimestre

48,19

2014

4 Trimestre

49,47

2015

1 Trimestre

44,24

2015

2 Trimestre

23,72


Durant el segon trimestre del 2015 s’ha reduït quasi bé a la meitat l’índex. Això mostra, clarament, una evolució favorable de la hisenda municipal que, tot i que manté algunes dificultats a causa del deute financer, es veu com va millorant dia a dia.

L’evolució del pagament mitjà a proveïdors es pot consultar al web municipal: http://www.elvendrell.net/ajuntament/pressupostos/any-2015El càlcul de l’índex no inclou trenta dies de tramitació


Cal dir que l’índex del pagament mitjà a proveïdors és resultat d’un càlcul que no inclou trenta 30 dies de tramitació; per tant, aquest índex no es pot associar directament al termini de pagament de factures. En aquest sentit, el termini mitjà de pagament de factures de l’Ajuntament del Vendrell durant el segon trimestre del 2015 ha estat de 66 dies entre la data d’entrada al registre i la data de pagament.©2019 Ajuntament del Vendrell