Des del Patronat Municipal de Serveis Culturals s'han aprovat les Bases generals per a la concessió de subvencions culturals. Aquestes bases tenen com a objectiu establir les normes generals per a la sol·licitud, la resolució, la justificació i el pagament dels ajuts econòmics a càrrec del Patronat Municipal de Serveis Culturals.

Podran acollir-se a aquestes bases les entitats culturals del Vendrell sense ànim de lucre inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, sempre que realitzin programes i activitats de promoció i difusió o festes populars relatives a l'exercici en curs.
El termini per presentar la sol·licitud de subvenció i la documentació annexa és de 30 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, data d'inici a partir del dia 30 de març de 2014. Les sol·licituds s'han de presentar degudament emplenades i signades al Registre general de l'Ajuntament del Vendrell, situat al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC).

Els criteris de valoració més destacats són: la promoció del desenvolupament i la consolidació de les entitats culturals per tal que puguin oferir serveis i activitats en el camp de la cultura d'interès per a la vila del Vendrell, la promoció de la integració i la cohesió social, la promoció del teixit associatiu i l'afavoriment de la cooperació entre el sector públic i el privat, així com l'interès, la repercussió i la singularitat de les activitats.

Tant les Bases generals per a la concessió de subvencions culturals com la sol·licitud i la documentació annexa es poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell (www.elvendrell.cat) o bé al Patronat Municipal de Serveis Culturals, a la Rambla, 24, del Vendrell (antiga Biblioteca).


Per a més informació:
Regidoria de Cultura, tel. 977 66 56 84.©2019 Ajuntament del Vendrell