Amb la finalitat de garantir la protecció de les dades personals, només es facilitarà informació (de caràcter personal) a la persona interessada, prèvia presentació d'un document oficial d'identificació, o al representant legal degudament acreditat (autorització o poders).
 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Us informem que, a partir de l'1 de setembre de 2019, l'horari d'atenció dels matins del SAC serà el següent: de 8.30 h a 14.15 h.

  • Horari SAC Plaça Vella

    Horari d'hivern (de l'1 de setembre al 14 de juny) (excepte festius)

    - Matins: de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.15 h.

    - Tardes: dilluns i dimecres  de 17 h a 19 h. 

    - Dissabtes de 10 h a 13.15 h. 

      Dissabtes tancats de l'any 2019: 20 d'abril, 15 de juny, 22 de juny, 12 d'octubre, 2 de novembre, 7 de desembre, 21 de desembre i 28 de desembre.

    Horari d'estiu (del 17 de juny al 31 d'agost) (excepte festius)

    - De dilluns a divendres de 8.30 h a 14.15 h.

      Dissabtes tancats.

    Horari especial de Nadal (24 i 31 de desembre)

    - De 9 h a 13 h.

  • Horari SAC Barris Marítims (excepte 24 i 31 de desembre i festius)

    - De dilluns a divendres de 8.30 h a 14.15 h. (excepte festius)

  • Horari d'atenció telefònica 010

    - De dilluns a divendres de 9h a 14.15 h. (excepte festius)

 

 


 

HORARI RESTRINGIT PER ALS SEGÜENTS TRÀMITS:

 

 CONVOCATÒRIES D’OPOSICIONS


           - matins: de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.15 h.

 

OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA

           - matins: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14.15 h.

 


 

Relació de serveis agrupada en tràmits

 

Des d'aquí podeu accedir a la informació sobre els tràmits i les gestions relacionats amb l'Ajuntament: com es poden fer, qui els pot fer i on es poden fer, així com descarregar les sol·licituds necessàries.

     

TRÀMITS DESTACATS

CLASSIFICACIÓ PER TEMES