Què és i per a què serveix?

Un certificat digital és un document electrònic que associa unes dades de signatura a la identitat d'una persona, amb valor legal. La signatura electrònica que conté el certificat és equivalent a la signatura manuscrita i considera el fitxer informàtic signat com a document electrònic equivalent al document escrit a tots els efectes legals.
L'idCAT permet operar amb diferents administracions i assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que s’envien per internet.
Amb l'identificador digital idCAT es poden signar correus i documents electrònics i fer-hi operacions. Així, els tràmits per aquestes vies poden tenir validesa oficial, cosa que sense l'idCAT no seria possible.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major de 18 anys.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i fotocòpia del document d'identificació de la persona interessada.

En cas que la persona interessada no pugui venir personalment, la sol·licitud s'ha de signar davant de notari.

Quina normativa regeix?

- Directiva 1999/93/CE, de 13 de desembre, per la que s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.
- Directiva 2000/31/CE, de 8 de juny, sobre el comerç electrònic.
- Decisió de 14 juliol sobre normes de productes de signatura generalment reconeguts.
- Decisió 2000/709/CE, de 6 de novembre, sobre criteris per designar els organismes d'avaluar la conformitat de productes de signatura-e.
- Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- Decret 324/2001, sobre relacions amb els ciutadans a través d'internet.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

          SAC Ajuntament – C. Mar, 3: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i les tardes dels dilluns i dels dimecres de 17 h a 18.30 h
          SAC Coma-ruga – Av. Generalitat, 32: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h

Si vols venir un dissabte, demana cita prèvia trucant al 010 (de dilluns a divendres de 9 h a 14 h)

Temps de resposta

Al moment.

Quina documentació es lliura?

1. Document de sol·licitud presencial d’emissió del certificat idCAT o document de compareixença.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Atenció al Ciutadà

On es pot trobar més informació?

Al web de l'idCat
Al web de l'Agència Catalana de Certificació

Observacions

L'idCat us permetrà, entre moltes altres gestions:
- Tenir accés a la Carpeta Ciutadana de l'Ajuntament del Vendrell: Feu clic aquí
- Presentar la declaració de la renda o modificar les vostres dades al web de l'Agència Tributària: Feu clic aquí
- Demanar la vida laboral al web de la Seguretat Social: Feu clic aquí

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell