És un servei adreçat a les dones del Vendrell que facilita informació i assessorament en tots aquells temes que siguin del seu interès.

Aquests poden ser:

¨      Servei d’assessorament jurídic:ofereixinformació legal sobre dret civil, penal i laboral. És a dir, respondrà a demandes explícites en casos de separació, divorci, maltractaments, herències, arrendaments, abusos per discriminacions laborals, acomiadaments improcedents, pensions, etc.

¨      Servei d’atenció psicològica: ofereix suport psicològic en situacions d’abús en els àmbits familiar, de parella o laboral, o davant qualsevol tipus d’agressió sexual.

¨      Servei de mediació familiar: ofereix un espai on poder comunicar-se amb els familiars i reduir, així, els conflictes entre les parts en litigi per tal d’arribar a acords amistosos.

¨      Allotjament d’urgència:supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals d’atenció social urgent, amb l’objectiu de cobrir, durant un temps, les necessitats bàsiques d’allotjament i altres que hagin pogut provocar la urgència.

 

¨      TAM(servei de Teleassistència Mòbil): ofereix atenció immediata i adequada en situacions d’emergència a les dones víctimes de violència masclista que tinguin una ordre de protecció. Mitjançant l’ús de tecnologies de la comunicació telefònica i de telelocalització, permet mobilitzar els recursos necessaris per garantir la seguretat de les dones les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

 

Adreça: Centre cívic L’Estació, c/ Av. Jaume Carner, 1
Horari: dimecres i divendres de 9 h a 13 h
Telèfon: 977 66 32 89

 

 

 

 

anunci 900 900 120

©2019 Ajuntament del Vendrell