El padró d'habitants és el cens de les persones que viuen al municipi. Des la secció de Padró d'Habitants es gestionen els següents moviments dintre del territori: 

  • Alta del padró d'habitants (per arribada al municipi, naixement...)
  • Baixa del padró d'habitants (per anar a un altre municipi, defunció...)
  • Canvis de domicili
  • Canvis de dades personals
  • Registre de parelles de fet

A petició dels interessats, es confeccionen certificats i volants d'empadronament i convivència, així com volants de defunció.

 

La secció de Padró d'Habitants comunica tots els moviments del cens a l'Institut Nacional d'Estadística.

 

Enllaç amb estadístiques del Vendrell

 

Enllaç amb Tràmits i gestions

 

L'Àrea de Padró d'Habitants és la responsable de gestionar i tramitar els moviments dels ciutadans i ciutadanes del municipi, com les altes noves, els canvis de domicili i els canvis de dades. També facilita, a petició dels interessats, certificats d'empadronament i de convivència.

Aquesta Àrea gestiona igualment el cens electoral, coordina els processos electorals al municipi i elabora les estadístiques de població, d'acord amb els moviments del padró d'habitants.

 

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Oficina d'Empadronament Municipal

Av. Catalunya, 1, bxs. L4

Tel.: 977 15 46 80

Fax: 977 15 46 81

 

Enllaç amb Estadístiques del Vendrell

 

Enllaç amb Tràmits i Gestions

 

©2019 Ajuntament del Vendrell