La Regidoria de Feminismes i Drets LGBTIQ+ de l’Ajuntament del Vendrell, amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, i finançat pel Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat del Govern central, impulsa el programa “Temps x cures”.

L’Ajuntament del Vendrell proporciona serveis per alliberar temps a les famílies, especialment a les dones, que necessiten conciliar la seva vida laboral, familiar i personal.

-Canguratge amb servei de corda                                                       
            Cartell canguratge 2023-2024
            Inscripció: (clica aquí) 
            Cartell activitats de Pasqua 2024
            Inscripció: (clica aquí)
-Patis Oberts (en períodes no lectius)
            Cartell Setmana Santa 2024 
            Inscripció: (clica aquí)                                                                                                             
            Cartell Estiu 2024 (properament)                                                                                                                                                
-Cangur de Temporada
            Cartell obres 2024
            Inscripció: igualtat@elvendrell.net / 977 66 32 89 / 636 801 149                                                                                                     
-Casal de Pasqua
            Cartell Casal de Pasqua 2024
            Inscripció: igualtat@elvendrell.net / 977 66 32 89 / 636 801 149  

           

Per a més informació:

igualtat@elvendrell.net                           

977 6632 89 / 636 801 149                                                                                                                          

La Regidoria de Feminismes i Drets LGBTIQ+ de forma transversal amb la resta de regidories del consistori promou la no discriminació i la perspectiva de gènere interseccional. A més a més, treballa per l’erradicació de la violència masclista i combatre la LGBTIQ-fòbia.

L’Ajuntament del Vendrell vetlla per la igualtat de gèneres i ha aprovat un pla d’igualtat per a garantir la igualtat efectiva entre dones i homes. Essent l’eina de referència per fer i desenvolupar les polítiques de gènere i d’igualtat al municipi. Actualment la Regidoria de Feminismes i Drets LGBTIQ+ està treballant en el que serà el 3r Pla Local d’Igualtat.                                                                                                                                                                     

Pla Local d'Igualtat (prorrogat)                                                                      

 

Adreça: Centre cívic l'Estació

                Av. Jaume Carner, 1
Telèfon: 977 66 32 89

Correu electrònic: igualtat@elvendrell.net

                                  sai@elvendrell.net

 

 

 

 

 

 

 

Un Punt Lila i Arc Iris és un espai d’informació, identificació, visibilització, suport, seguretat i actuació contra les violències masclistes que pateixen dones i persones del col·lectiu LGBTIQ+ als espais públics d’oci. I té com a objectius:

-Oferir informació sobre prevenció i eines per l'actuació davant d'una agressió masclista.

-Informar sobre els serveis del municipi i així com també tenir material d’informació i sensibilització.

-Registrar assetjaments, abusos i agressions masclistes.

-Tenir un espai reservat i íntim per a víctimes.

-Derivar i/o acollir o acompanyar.

-Compliment del Protocol municipal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci.

El projecte de desplegament de Punts Liles i Arc Iris està dirigit per la Regidoria de Feminismes i Drets LGBTIQ+ de l'Ajuntament del Vendrell i personal especialitzat per la seva execució. Aquest projecte es va començar a desenvolupar al 2020 amb el Protocol municipal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci i a través d’una comissió de seguiment es decideix quins esdeveniments tindran un Punt Lila i Arc Iris.

El Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora, se celebra el 8 de març de cada any i està reconegut per l’Organització de les Nacions Unides. És el dia en què es denuncia el sexisme i la desigualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.

Cartell 8 de març de 2024

Declaració institucional 8 de març de 2024

Cartell 8 de març de 2023

Declaració institucional 8 de març 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La denominació LGBT (i els diversos equivalents en altres llengües) és una sigla que correspon a lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. L'ordre de les lletres que la constitueixen és variable. De vegades, també s'omet la B (de bisexuals), o s'afegeix una I (d’intersexuals) o una Q (de queers o de qüestionament). També pot portar un signe + al final per a englobar les persones amb qualsevol altra orientació sexual o identitat de gènere.

 

La Generalitat de Catalunya va promulgar la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de les persones LGTBI i per erradicar la LGTBI-fòbia. La Regidoria de Feminismes i Drets LGBTIQ+ de l’Ajuntament del Vendrell, coneixedora de la desigualtat que encara viuen lesbianes, gais, bisexuals, persones transsexuals... realitza actes comunitaris aprofitant dates assenyalades de commemoració per visibilitzar i sensibilitzar sobre la importància dels drets LGBTIQ+ així com també prevenir l'homofòbia, bifòbia, transfòbia... i l'assetjament escolar.

 

 Enllaços i recursos LGBTIQ+ al Camp de Tarragona:

-Catalunya Chrysallis (Associació de Famílies d’Infància i Joventut trans/www.chrysallis.org). Ofereixen acompanyament entre iguals. Totes les tasques es realitzen de forma voluntària per les pròpies famílies. Busquen generar eines a cada família per modificar l’entorn. Ofereixen també assessorament en l’àmbit familiar, educatiu, sanitari, social, legal, esportiu… Caràcter bàsicament virtual (grups de WhatsApp).

-H2O LGTBI+ Tarragona (www.h2o.cat). Ofereixen atenció a població jove en l'àmbit de la promoció de la salut, fent especial incidència en salut sexual, gènere i LGTBIQ+. Atenció i acolliment a persones LGBTIQ+ i a les seves famílies. Facilitació d'espais segurs i grup d'iguals LGTBIQ+ com espai de cures i empoderament. Activisme i militància per a la reivindicació de drets de les persones LGTBIQ+.

-Col·lectiu GSD (Gèneres i Sexualitats Dissidents) de Tarragona (Gènere Lliure). Format per persones a títol individual. No és un col·lectiu específicament trans. Lluiten per la desconstrucció de gènere, contra l'assetjament i les agressions a persones de gèneres i sexualitats dissidents. Fan acompanyament de persones del col·lectiu i fomenten l’aparició d’espais lliures i segurs.

-Euforia Associació de Famílies Trans Aliades (www.euforia.org.es). Acompanyen, assessoren i formen a les persones trans i a les seves famílies. Faciliten espais segurs i de cura dintre de les possibilitats de l’associació. Defensen els drets i interessos en tots els àmbits. Activen estratègies i accions de protecció a la infancia/joventut trans en situació de vulnerabilitat.

-Trànsit Camp de Tarragona. Servei d’Atenció Sanitària per a persones Trans*. Acompanyen i atenen a les persones trans des d’una perspectiva biopsicosocial, que inclou atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social específiques, si ho sol·liciten. També amb requeriments específics o que presentin qualsevol vulnerabilitat (per a més informació cliqueu aquí).

-SOC Trans. Servei d’Ocupació de Catalunya. Acompanyen en matèria d’inserció laboral a les persones trans que així ho requereixin, posant al seu abast els recursos en matèria d’ocupació disponibles en cada moment per tal d’afavorir la seva incorporació al mercat de treball des de la no-discriminació. Garantir que les persones trans es puguin identificar en els seus tràmits de demanda amb el nom sentit que figura a la seva targeta sanitària (per a més informació cliqueu aquí).

Per veure recursos al municipi del Vendrell aneu al desplegable de la dreta a LGBTIQ+/SAI (Servei d'Atenció Integral LGBTIQ+) o Espai Jove de Salut.

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell