La Comissió Municipal de Protecció Civil és un òrgan consultiu, deliberant i coordinador per a la planificació i el control de la protecció civil municipal, adscrit a l’Àrea de Protecció Civil i constituït amb allò que disposa l’article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

 

Podeu consultar les funcions d’aquest òrgan, així com els seus integrants, al Reglament regulador de la Comissió Municipal de Protecció Civil del Vendrell:

 

Reglament regulador de la Comissió Municipal de Protecció Civil del Vendrell.

 

©2019 Ajuntament del Vendrell