El Vendrell, 25 de febrer de 2022

 

El Pla d’Aparcaments del municipi del Vendrell ha de ser un estudi tècnic complert amb una diagnosi de la situació actual de l’espai destinat a l’ús d’estacionament i la definició de diferents propostes per cobrir de forma sostenible la necessitat d’aparcament al municipi.

El Pla té com a objectiu avaluar la idoneïtat de les possibles formes de gestió de l’espai disponible per a estacionament mitjançant eines i paràmetres d’anàlisi de viabilitat tècnico-econòmica.

Durant el procés d’anàlisi i propostes es duran a terme processos de participació ciutadana, per recollir la percepció de la situació actual i les propostes que determini la ciutadania posant a disposició les eines de participació que garanteixin l’accés en igualtat de condicions.

L’Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària de ple de 24 de desembre de 2015, va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell amb la corresponent Memòria Ambiental. En el document de Propostes del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell es preveia la redacció del Pla d’Aparcaments.

En concret, la redacció del Pla d’Aparcament s’ha adjudicat a l’empresa d’enginyeria civil i tècnica de mobilitat Desarrollo, Organización y Movilidad SA, per un import de 29 mil euros.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez ha explicat que “en el procés de transformació urbana verda que impulsem, amb l’ampliació de les illes de vianants, xarxa de carrils bici i transport públic, cal a més dissenyar la gestió de l’aparcament en superfície i subterrani”. “És la manera d’acompanyar el creixement del municipi i els projectes principals de peatonalització de la Rambla, del centre de Coma-ruga i del parc del Botafoc, entre altres”.

©2019 Ajuntament del Vendrell