Centres i serveis sanitaris classificats com a llicència ambiental (dins l'Annex II) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Per tal d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia de la comunicació efectuada al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, conforme es comunica el canvi de titular de l’autorització de funcionament del centre o servei sanitari.

Empreses alimentàries, classificades com a llicència ambiental (dins l'Annex II) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i subjectes al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari.

Per tal d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia de la comunicació efectuada al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, conforme es comunica el canvi de titular del RSIPAC/RGS.

Laboratoris de salut alimentària i/o ambiental classificats com a llicència ambiental (dins de l'Annex II) de la Llei 20/2009.

Per tal d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia de la comunicació efectuada a l’Agència de Protecció de Salut, conforme es comunica el canvi de titular de l’autorització de funcionament del laboratori.

 

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l'Ajuntament del Vendrell al telèfon 977 16 64 21.

Centres i serveis sanitaris classificats com a llicència ambiental (dins l'Annex II) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Per tal d'estimar la conformitat de la comunicació, cal presentar una còpia de la comunicació efectuada al Departament de Salut de la Generalitat conforme es sol·licita l’autorització de funcionament corresponent.

Empreses alimentàries, classificades com a llicència ambiental (dins l'Annex II) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i subjectes al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari.

Per tal d’estimar la conformitat de la comunicació, cal presentar una còpia de la comunicació efectuada al Departament de Salut de la Generalitat conforme es sol·licita alta en el RSIPAC/RGS corresponent.

Laboratoris de salut alimentària i/o ambiental classificats com a llicència ambiental (dins de l'Annex II) de la Llei 20/2009.

Per tal d'estimar la conformitat de la comunicació, cal presentar una còpia de la comunicació efectuada a l’Agència de Protecció de la Salut conforme es sol·licita l’autorització de funcionament corresponent.

 

- Establiments minoristes alimentaris com: queviures, carnisseries sense obrador, peixateries, venda de pa i productes de pastisseria (amb obrador annex o sense), venda de llaminadures, venda de gelats i orxates, venda d’ultracongelats, venda de fruita i verdura, venda de cafè, té i/o derivats, herbodietètica i venda de menjars precuinats amb o sense elaboració pròpia.

 

Cal presentar la comunicació prèvia sanitària per activitats minoristes alimentàries.

 - Empreses alimentàries subjectes al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari, no afectades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana el canvi de nom del Registre Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.

 - Establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

 

Per tal de declarar la conformitat del canvi de nom de l’establiment, cal consultar a Secretaria (Negociat d’establiments), si l’establiment està autoritzat sanitàriament:

 - Perruqueries, Barberies i/o salons de bellesa i centres d'acupuntura.

 Cal presentar la memòria sanitària.

- Centres i serveis sanitaris no afectats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, establiments d’òptica, ortopèdia, audiopròtesis, ortopèdics a mida, dentals a mida.

 

Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana el canvi de nom de l’autorització de funcionament del centre, servei sanitari i/o establiment.

 

 Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l’Ajuntament del Vendrell al telèfon 977 16 64 21.

 

- Establiments minoristes de carns fresques i derivats amb obrador.

 

Cal presentarla comunicació prèvia sanitària per activitats minoristes de carns fresques i derivats amb obrador.

- Empreses alimentàries subjectes al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari, afectades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre (inclosos a l’annex III).

 

Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana el canvi de nom del Registre Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.

- Centres i serveis sanitaris afectats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre (inclosos a l’annex III).

 

Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana el canvi de nom de l’autorització de funcionament del centre, servei sanitari i/o establiment.

- Laboratoris de Salut ambiental i alimentària.

 

Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana el canvi de nom de l’autorització de funcionament del laboratori.

 

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l’Ajuntament del Vendrell al telèfon 977 16 64 21.

- Establiments minoristes de carns fresques i derivats amb obrador.

 

Cal presentarla comunicació prèvia sanitària per activitats minoristes de carns fresques i derivats amb obrador.

 - Empreses alimentàries subjectes al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari, afectades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre (inclosos a l’annex III).

 

Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana l’alta en el Registre Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.

 - Centres i serveis sanitaris afectats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre (inclosos a l’annex III).

 

Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana l’autorització de funcionament del centre, servei sanitari i/o establiment. 

- Laboratoris de Salut ambiental i alimentària.

 

Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana l’autorització de funcionament del laboratori.

 

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l’Ajuntament del Vendrell al telèfon 977 16 64 21.

©2019 Ajuntament del Vendrell