Què és i per a què serveix?

Certificat que fa l'Ajuntament del Vendrell sobre l'existència o inexistència de deutes en relació a la persona interessada.

Qui ho pot demanar?

La persona interessada.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. En el cas de persones físiques, DI de la persona interessada.
3. En el cas de persones jurídiques, fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'empresa, fotocòpia de l'atorgació de poders a la persona sol·licitant i fotocòpia del DI d'aquesta persona.
4. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

15 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

En recollir el certificat:
3. Certificat/ informe cadastral, de recaptació etc.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària (Recaptació).

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Certificat tributari, recaptació i cadastral
Certificat de béns
Certificat d'incoació d'expedient en tràmit de Gestió Cadastral

Observacions

- El certificat s'ha de recollir al SAC.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud informe o certificat

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell