És un servei de suport a les persones treballadores, aturades o ocupades, que estan cercant feina, sigui perquè estan a l'atur o perquè volen millorar la seva situació laboral actual. S’estructura en dos àmbits: Programes ocupacionals i Servei d’Ocupació.

En l’àmbit dels Programes ocupacionals cal destacar els plans d’ocupació, els tallers d’ocupació, les cases d’oficis, les escoles taller, així com qualsevol altre programa emmarcat dins de les polítiques actives d’ocupació. També s’ha d’assenyalar la incorporació del Vendrell al programa "Treball als Barris" del Departament de Treball, que fa possible que  la zona del nucli antic de la vila es beneficiï d'un conjunt de mesures ocupacionals específiques en els propers anys.


Dins de l’àmbit del Servei d’Ocupació, destaquen el servei d’orientació, que inclou diverses activitats i serveis per orientar, informar i donar suport a les persones en el procés de recerca de feina, i també el servei de formació, que posa a l'abast dels treballadors i empreses una àmplia oferta formativa en molts sectors econòmics per tal de garantir la competitivitat empresarial i la millora de l'ocupabilitat de les persones aturades i actives que s'adrecen al servei. La Borsa de Treball és l’instrument d’intermediació laboral entre l’oferta i la demana de feina, i treballa coordinadament amb el programa de prospecció de L’EINA Espai Empresarial


Els serveis que ofereix són:

  • Servei d’orientació
  • Club de Recerca de Feina
  • Borsa de Treball
  • Programes d’igualtat d’oportunitats
  • Servei de Formació
  • Programa SEFED
  • Programes ocupacionals: Taller d’Ocupació, Escola Taller, Casa d’Oficis, etc.


www.leina.org

©2019 Ajuntament del Vendrell