És un servei de l'Ajuntament del Vendrell que dóna suport a la creació d'empreses i al creixement empresarial del Vendrell, a través de diferents línies de treball:

 • Cultura emprenedora, per fomentar més i millors vocacions empresarials en un futur. 
 • Suport a la creació d'empreses. 
 • Formació empresarial, per millorar les habilitats i competències dels empresaris i emprenedors. 
 • Informació, assessorament i acompanyament empresarial. 
 • Viver d'Empreses, un conjunt d'espais (despatxos, sales de reunions i aules) a disposició dels nous emprenedors i empreses.

Els serveis que ofereix són:

 • Servei d’Informació
 • Club de l’Emprenedor
 • Servei d’Assessorament
 • Servei de Formació
 • Viver d’Empreses
 • Xarxa Emprenedora
 • Actes i conferències d’interès empresarial
 • Altres actuacions: Concurs Joves amb Idees, projecte de preincubació...

www.leina.org

©2019 Ajuntament del Vendrell