El Vendrell, 2 de juliol de 2024


L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 1 de juliol una sessió de ple ordinària.

Es van aprovar les actes de les sessió anterior del 27 maig. Es va donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del 20 i 27 de maig i del 3, 10 i 17 de juny de 2024, i de diversos Decrets d’Alcaldia. Per unanimitat, es va aprovar la incorporació per urgència d’un nou punt a l’ordre del dia. I es va excusar l’absència de la regidora Montse Martín (PSC).

Tot seguit, es va arribar als acords següents:

-Amb 10 vots a favor (govern -PSC i PP-) i 10 abstencions (Som Poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), es va aprovar la modificació del règim de dedicacions i assistència de membres de la Corporació.

-Per unanimitat, es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana número 52 de la UA34 Mas Astor.

-Amb 17 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer El Vendrell i En Comú Podem) i 3 abstencions (Vox i Fem Vendrell), es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana número 57 per a la protecció dels edificis inclosos al registre de la fundació Docomomo.

-Per unanimitat, es va aprovar l’aplicació de l’increment de les retribucions dels empleats públics previst al Reial Decret Llei 4/2024 de 26 de juny.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Som poble-ERC per a la creació del servei municipal de gestió ètica i integral de colònies felines.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Som poble-ERC per a l’elaboració del Pla de Seguretat Local.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pels grups municipals Som poble-ERC, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell per a la millora de l’asfalt i l’enllumenat i la senyalització dels accessos a les urbanitzacions dels Masos, Nirvana i Torreblanca.

-Amb 15 vots a favor (PSC, Som poble-ERC, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 5 abstencions (Vox, PP i Primer El Vendrell), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal En Comú Podem per regular els lloguers de temporada.


Vídeo acta de la sessió plenària:
https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Valoracions dels grups municipals: https://www.rtvelvendrell.cat/valoracions-del-ple-municipal-ordinari-de-l1-de-juliol/©2019 Ajuntament del Vendrell