El Vendrell, 28 de maig de 2024

Avui s'ha presentat la Guia d'activitats d'estiu per a infants, compartim espais!

Una de les principals línies d’acció és fomentar l’accés de TOTS els infants i joves del Vendrell a les activitats de lleure i de vacances, i promoure una comunitat inclusiva capaç de crear condicions adequades a les necessitats de totes les persones. Per això, es col·labora amb les entitats especialitzades i amb les famílies per dissenyar una bona oferta d’activitats educatives a l’estiu que inclogui tothom -amb suports com la formació dels equips i la incorporació de vetlladors/es- per tal que el Vendrell esdevingui realment un municipi inclusiu.

Llibret d'activitats d'estiu per a infants 2024©2019 Ajuntament del Vendrell