Es mouran 10 mil metres cúbics de sorra cap a la platja del Francàs, d’un total de 35 mil metres cúbics que es dragaran al port de Coma-ruga, amb un pressupost de 500 mil euros.

El Vendrell, 20 de maig de 2024

El servei provincial de costes del Ministeri de Transició Ecològica, com a conseqüència de l’acord del Consell de Ministres del passat 14 de maig, comença aquesta setmana l’aportació de sorra per terra des del port de Coma-ruga a la platja del Francàs, i als municipis de Cunit i Calafell.

El Consell de Ministres declarava l’emergència per reparar els desperfectes causats pel temporal Nelson durant el mes de març. En la costa del Vendrell, els danys causats, encara que menors, van afectar les escales que baixen des del passeig a la platja a la zona de Masia Blanca. D’acord amb els tècnics del Ministeri i municipals, s’ha decidit retirar aquestes escales en els propers dies.

Igualment, la successió de temporals d’aquesta primavera fa necessari fer aportació de sorra a les platges més afectades per la transgressió marina, com en el cas del Francàs. Amb aquesta aportació de sorra s’ajuda a la recuperació natural de la platja, dels habitats de flora i fauna, i es protegeix la costa i els espais de lleure i ús públic.

Els propers dies, els equips dragaran per terra la sorra acumulada al port de Coma-ruga, a la banda de llevant (direcció Sant Salvador), per portar-la en camions cap al Francàs. En aquesta banda de llevant s’acumula la sorra que porta els corrents marins i la que es draga de l’interior del port de Coma-ruga.

Aquests moviments de sorra des del port de Coma-ruga cap al Francàs seran habituals com han acordat l’Ajuntament del Vendrell i el servei provincial de costes. L’actuació d’aquest any va a càrrec del Ministeri, però l’Ajuntament del Vendrell ja treballa en el nou contracte de gestió de les platges que inclourà aquests desplaçaments de sorres entre diferents punts de la costa del Vendrell.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, expressa el seu agraïment al Ministeri per la ràpida actuació i explica que “en la preservació de les nostres platges, actuem facilitant la renaturalització dels sistemes de dunes i amb els excedents de sorra per moure-la a les zones més deficitàries”.©2019 Ajuntament del Vendrell