El Vendrell, 4 d’abril de 2024

El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar ahir per unanimitat la licitació del nou servei de recollida d’escombraries. Aquest nou contracte donarà servei a nou ajuntaments de la comarca, entre ells, l’Ajuntament del Vendrell.
El passat mes de novembre, el Vendrell i vuit municipis més de la comarca van aprovar delegar l’execució de la competència de residus en el consell comarcal i unir-se en un mateix contracte de serveis per renovar la recollida de residus. La recollida de residus és el principal contracte dels ajuntaments, en el cas del Vendrell, d’uns 7,5 milions d’euros anuals.

La comarca del Baix Penedès té actualment un percentatge inferior al 40% de recollida selectiva i el Vendrell, en concret, del 30%. Aquests percentatges, obligatòriament, s’han d’incrementar fins arribar a xifres superiors al 55% a partir de 2025. 
Igualment, amb la finalitat d’incentivar la recollida selectiva, l’Agència Catalana de Residus ha incrementat progressivament des de 2020 el cost per tona de disposició de la fracció rebuig, no seleccionada, als abocadors, que s’ha incrementat en un 52%.El nou contracte inclou la recollida, el transport i l’eliminació dels residus, i el servei de deixalleria. Durant els propers mesos es tramitarà la licitació amb l’objectiu de començar la implantació del nou servei en el segon semestre d’aquest any. El nou servei de recollida d’escombraries estendrà a tot el municipi sistemes de recollida més eficients, principalment el porta a porta que actualment ja s’utilitza a Torreblanca, Nou Vendrell i Sant Vicenç de Calders, on arriben a percentatges de selectiva del 80%.

Dins del municipi del Vendrell, en funció de la tipologies dels habitatges, s’han previst zones amb recollida porta a porta, zones amb contenidors intel·ligents i zones amb contenidors mòbils. A més, hi haurà recollida industrial als polígons i comercial a botigues i restauració (porta a porta), i deixalleries de proximitat.

El nou servei inclou també un equip d’educadors ambientals per donar suport a la ciutadania en la transició al nou sistema de recollida. Aquest nou model permet identificar els usuaris per aplicar bonificacions o penalitzacions, que s’incorporaran en la futura ordenança fiscal que està en estudi. L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha comentat que ”el sistema actual de recollida amb illes de contenidors per fraccions ha arribat al seu màxim rendiment. Ara ens toca fer
un salt de qualitat en la recollida selectiva, també per poder reduir costos”.©2019 Ajuntament del Vendrell