El Vendrell, 26 de març de 2024

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 25 de març una sessió de ple ordinària.
Es va aprovar l’acta de la sessió anterior del 26 de febrer de 2024.

Es va donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del 19 i 26 de febrer i del 4 i 11 de març de 2024, així com de diversos Decrets d’Alcaldia.

També es va donar compte al Ple de l’aprovació del Pla Anual normatiu de l’Ajuntament per a l’any 2024 i del Pla anual de contractació per a l’any 2024, aprovats ambdós prèviament per Decrets d’Alcaldia.

Tot seguit, es va arribar als acord següents:

-Amb 14 vots a favor (govern -PSC i PP-, Vox i Fem Vendrell) i 7 abstencions (Som Poble-ERC, Primer El Vendrell i En Comú Podem) la rectificació del punt primer de l’acord de Ple de 29 de gener de 202, en el sentit d’especificar que el dret de superfície a favor de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla sobre la finca on s’ubica l’Hospital es prorroga 19 anys a comptar des de la finalització dels 50 anys que es van concedir originàriament.

-Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-) i 10 vots en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) es va aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit 2024/1 de l’Ajuntament per un import de 45.332,09 euros, que ha de servir per pagar factures de serveis prestats per diversos proveïdors i que per diversos motius no s’havien abona- en el seu moment.

-Amb 14 vots a favor (govern -PSC i PP-, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 7 abstencions (Som Poble-ERC i Vox) la modificació del Reglament d’Abastament d’Aigua del Vendrell.

-Amb 20 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som Poble-ERC, Vox, Primer el Vendrell i Fem Vendrell) i 1 abstenció (En Comú Podem) es va aprovar el Reglament intern sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial.

-Amb 19 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer el Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox) es va aprovar declarar que la titularitat del Pont de França, com a bé immoble, correspon a l’Ajuntament del Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Vendrell a la Declaració sobre la gestió dels grans incendis forestals a Espanya.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució del grup municipal Som Poble-ERC per activar el projecte de camins escolars segurs al Vendrell.

-La moció del grup municipal de Vox per al condicionament del “Camí del colesterol” va ser rebutjada per 18 vots en contra (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer el Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 vots a favor (Vox). En aquest punt es va tenir l’absència de la regidora Jennifer Macía de SP-ERC.

-La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primer el Vendrell per iniciar el procediment sobre la situació jurídica del contracte de gestió de les piscines de FCC Aqualia SA va queda rebutjada per 11 vots en contra (govern -PSC i PP-, i 10 vots a favor (Som Poble- ERC, Vox, Primer el Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell)

-La proposta de resolució presentada pels grups municipals Som Poble – ERC – AM, Primer El Vendrell, En Comú Podem – Plataforma Sumem Platges – Confluència i Fem Vendrell per resoldre la situació de l´edifici del carrer Berguedà, núm. 21 del Vendrell va ser aprovada per unanimitat.

 

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Valoracions dels grups municipals©2019 Ajuntament del Vendrell