El Vendrell, 22 de març de 2024

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va recollir ahir el Premi de l’Aigua en un acte celebrat a Barcelona, a l’edifici el Vagó de l’Escola Industrial.

En ocasió del Dia Mundial de l’Aigua, l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, en el seu 25è aniversari, va fer el lliurament dels seus premis anuals.

Entre els premiats, aquest any, l’associació ha distingit l’Ajuntament del Vendrell pel projecte RENAT3R de renaturalització de la riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Cullerer al seu pas per la trama urbana del Vendrell.

Aquest projecte té un finançament de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marc dels fons Next Generation.

Amb els premis de l’aigua, l’Associació Amics de l’Aigua pretén estimular, de forma no dinerària, totes aquelles iniciatives, actuacions o trajectòries que tinguin quelcom a veure amb la voluntat de millorar la relació de la població catalana amb l'aigua i el seu entorn natural.
L’Ajuntament del Vendrell està impulsant un ambiciós projecte de transformació urbana, que pretén crear una infraestructura verda a la riera de Bisbal i el torrent del Lluc perquè es converteixin en els vertebradors del nucli del Vendrell.

L’objectiu del projecte és la naturalització i millora paisatgística de les rieres per transformar el Vendrell en un municipi fluvial. El repte és transformar-les en espais vius, desitjables i refugis climàtics, aplicant solucions basades en la natura. Amb aquest projecte es vol restaurar aquests cursos fluvials, típicament mediterranis, i aconseguir ampliar les zones verdes per a potenciar-ne l’ús públic i millorar la cohesió entre ambdues bandes de la riera.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que “amb aquest reconeixement es demostra el potencial i qualitat dels projectes que estem impulsant per transformar el Vendrell, i l’aposta decidida per una transformació verda i sostenible que millori l’entorn urbà i la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”. L’alcalde acaba afirmat: “hi ha motius per sentir-nos orgullosos”.

  

VICE3MTERDFBPRTRNEXT Bandera Color CAT©2019 Ajuntament del Vendrell