El Vendrell, 20 de març de 2024

En el marc de la línia estratègica de l’Ajuntament del Vendrell per a la conservació de la natura i del paisatge i l’activitat del sector agrari i ramader, s’ha fet una neteja al torrent de Mas Borràs.

Aquesta actuació, realitzada per l’empresa Ventall i subvencionada per la Diputació de Tarragona, contribuirà a millorar la qualitat del nucli de Mas Borràs i la connectivitat ecològica, i a facilitar l’activitat de pastura al municipi, amb el valor identitari que suposa i amb la seva contribució a la conservació del paisatge i en la prevenció d’incendis.

Aquí Diputació imatge©2019 Ajuntament del Vendrell