El Vendrell, 1 de març de 2024


Avui, a la Fundació Apel·les Fenosa, ha tingut lloc la presentació de la nova marca de l’Ajuntament del Vendrell.

L’encàrrec del disseny d’una nova marca per crear una imatge corporativa adequada a tots els suports gràfics, audiovisuals i mitjans digitals, i a les convencions de les xarxes socials, té l’objectiu de disposar d’una identitat visual clara, uniforme i reconeguda per a tot l’Ajuntament i compartida per tots els departaments.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha explicat que “la nova marca ha d’augmentar el nivell de confiança entre la ciutadania i transmetre modernitat, eficàcia i eficiència de l’administració local”.

La nova marca s’inspira en l’escut heràldic del Vendrell i neix de la voluntat de ser simple i senzilla, diferenciadora d'altres, i de donar preferència al senyal propi de l'ens local. En aquest cas, i d’acord amb la referència de l’Escut heràldic de la vila del Vendrell, vindicat, d’en Josep Inglès, en la nova marca preval l’olivera, dins d’una forma acabada en punta.

Els colors de la nova marca són els propis de la bandera del Vendrell, verd i blau, i el color vermell. Preferentment, s’utilitzarà el blau amb la voluntat de subratllar la condició de municipi marítim.

La nova marca s’utilitzarà de forma general en la comunicació institucional de l’Ajuntament del Vendrell en els seus diferents canals i suports. L’escut heràldic del Vendrell, que també s’ha actualitzat, tindrà un ús restringit als documents oficials i paper institucional de l’Alcaldia-Presidència.

Kenneth Martínez ha explicat que l’objectiu és: “una marca per a l’Ajuntament que visualitzi la transformació del Vendrell i el salt que estem fent a capital regional”.©2019 Ajuntament del Vendrell