El Vendrell, 29 de febrer de 2024

El Museu Deu va presentar ahir el seu Pla Estratègic, un document on s’han definit el objectius del museu, les seves polítiques i actuacions futures, per tal d’aconseguir implantar-les durant el període 2025-2029. Segons va explicar la directora de l’equipament, Núria Payán, “el Museu Deu, gairebé després de 30 anys d’existència, té la necessitat d’actualitzar-se i modernitzar-se per convertir-lo en un museu dels nostres dies”.

El Pla Estratègic ha estat redactat per l’empresa Ad Hoc-Gestión Cultural, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i ha tingut en compte l’origen del museu, les seves arrels i la seva naturalesa fundacional per tal de construir i reconstruir identitats, valors i rellevància.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va coincidir en la necessitat urgent de que el Museu Deu s’actualitzi i s’adapti als nous llenguatges museístics, tal com estan fent també altres equipaments culturals del municipi com el Museu Pau Casals o el Museu Apel·les Fenosa. Així mateix, va apuntar la conveniència que el Museu Deu “continuï treballant com un equipament plenament present a la vida cultural i social del Vendrell, per apropar-se i estar al servei de la ciutadania”.

En el Pla Estratègic s’han identificat les fortaleses i les debilitats del museu, així com les amenaces i les oportunitats. Aquest procés d’anàlisi ha estat fruit de la recerca documental, sessions amb el personal i treball de camp per identificar necessitats, expectatives i estats d’opinió.

A partir del diagnòstic s’ha plantejat un marc estratègic on s’han definit els següents objectius:

• Revaloritzar la singularitat de la col·lecció de pintura i escultura dels segles XIX i XX.
• Posar en valor la identitat del Sr. Antoni Deu.
• Renovar i crear nous espais.
• Assolir l’accessibilitat universal del Museu i de les col·leccions.
• Ampliar i diversificar el perfil del visitant.
• Enfortir el valor de la marca del Museu Deu.

Cadascun dels objectius contempla diverses línies estratègiques que a la vegada es resolen a través d’un conjunt d’accions prioritzades i ordenades en el temps.

La directora del Museu Deu, Nuria Payán, va avançar que l’inici de la implementació del Pla estratègic coincidirà amb la commemoració del 30è aniversari del museu que es celebrarà l’any vinent i que inclourà un conjunt d’activitats especials i per a la que es vol comptar amb la màxima participació ciutadana.

Més info: https://museudeuelvendrell.blogspot.com/©2019 Ajuntament del Vendrell