El Vendrell, 29 de gener de 2024

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 29 de gener una sessió de ple ordinària.

Es van aprovar l’acta de la sessió anterior del 18 de desembre de 2023.

Es va donar compte de les actes de la Junta de Govern Local  de l’11, 18 i 27 de desembre de 2023 i 2, 8 i 15 de gener de 2024 de desembre de 2023, i de Decrets d’Alcaldia.

Tot seguit, es va arribar als acord següents:


Amb 10 vots a favor (govern -PSC i PP-) i 10 en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), va necessari el vot de qualitat de l’alcalde per desestimar les al·legacions presentades i per aprovar de forma definitiva les ordenances fiscals 9 (clavegueram), 10 (subministrament municipal d’aigua) i 36 (utilització del domini públic i prestació de serveis esportius).


Amb 12 vots a favor (govern -PSC i PP- i Fem Vendrell) i 8 abstencions (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell i En Comú Podem), es va aprovar la pròrroga per un període de cinquanta anys del dret de superfície d'una finca municipal a favor de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, com a primer pas per a l'ampliació de l'Hospital del Vendrell.


Amb 18 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox), es va aprovar de forma inicial la modificació puntual número 56 del Pla General d’Ordenació Urbana per modificar l’accés i la zona verda al nord del nucli de Sant Vicenç de Calders.


Amb 18 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 en contra (Vox), es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Vendrell a l’Aliança Educació 360.


Amb 18 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox), es va aprovar l’acord de presentar la candidatura del Vendrell per ser la Capital de la Sardana 2026.


Amb 18 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox), es va aprovar l’adhesió a la petició per demanar que s’atorgui la Creu de Sant Jordi de 2024 a Joan Descals Esquius.


Amb 11 vots en contra (govern -PSC i PP-) i 10 vots a favor (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), no va prosperar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Som poble-ERC per a l’elaboració d’un Pla d’Acció Municipal 2023-2027 del Vendrell.


Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Som poble-ERC per a la millora i dinamització dels polígons industrials del Vendrell.


Amb 11 vots en contra (govern -PSC i PP-) i 10 vots a favor (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), no va prosperar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Primer El Vendrell per confeccionar un pla de seguretat local i crear el consell municipal de seguretat.


Amb 16 vots a favor (govern -PSC i PP-, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 5 en contra (Som poble-ERC) es va aprovar la proposta de resolució del grup municipal Fem Vendrell per la petició urgent de l’activació comercial del comerç vendrellenc i modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana.


Amb 11 vots en contra (govern -PSC i PP-) i 10 vots a favor (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), no va prosperar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Fem Vendrell per la petició d’una cessió i canvi d’ús temporal dels nínxols i/o espais de cementiri municipal per al dipòsit de les urnes amb cendres de les persones difuntes del Vendrell.


Es va excusar l’absència del regidor Jero Merino (PP) dels punts 7 al 12.

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Valoracions dels grups municipals©2019 Ajuntament del Vendrell