El Vendrell, 28 de novembre de 2023

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 27 de novembre una sessió de ple ordinària.

Es van aprovar l’acta de la sessió anterior del 30 d’octubre de 2023.

Es va donar compte de les actes de la Junta de Govern Local  del 23 i 30 d’octubre i de 6 de novembre de 2023, i també de Decrets d’Alcaldia.

Tot seguit, es va arribar als acord següents:


Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-) i 10 en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), es van aprovar de forma provisional les ordenances fiscals números 9 (taxa clavegueram), 10 (subministrament d’aigua) i 36 (ús d’instal·lacions esportives municipals).


Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-) i 10 en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), es van desestimar les al·legacions presentades contra les ordenances fiscals objecte d’aprovació provisional números 2 (IBI), 6 (plusvàlua) i 12 (taxa d’escombraries) i es van aprovar definitivament.


Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-), 7 en contra (Som poble-ERC, Primer El Vendrell i En Comú Podem) i 3 abstencions (Vox i Fem El Vendrell), es va aprovar la 3a pròrroga del contracte de gestió de residus ECOBP.


Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-), 6 en contra (Som poble-ERC i Primer El Vendrell) i 4 abstencions (Vox, En Comú Podem i Fem El Vendrell), es va aprovar el conveni descriptiu de les condicions jurídiques, tècniques i econòmiques, per a l’exercici de la competència municipal delegada en la comarca del servei de tractament dels residus de la deixalleria.


Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-), 6 en contra (Som poble-ERC i Primer El Vendrell) i 4 abstencions (Vox, En Comú Podem i Fem El Vendrell), es va aprovar el conveni descriptiu de les condicions jurídiques, tècniques i econòmiques, per a l’exercici de la competència municipal delegada en la comarca del servei de recollida i transport de residus municipals.


Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-), 1 en contra (Primer El Vendrell) i 9 abstencions (Som poble-ERC, Vox, En Comú Podem i Fem El Vendrell), es va aprovar el conveni descriptiu de les condicions jurídiques, tècniques i econòmiques, per a l’exercici de la competència municipal delegada en la comarca dels serveis de triatge, tractament, valorització, deposició o eliminació de la fracció resta, vegetal (poda) i orgànica dels residus municipals.


Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada del grup municipal Som poble-ERC per a la millora de l’espai públic, els serveis  i el govern dels nuclis marítims de Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs, amb la incorporació d’esmenes del govern i del mateix grup proposant.


Amb 11 vots en contra (govern -PSC i PP-) i 10 a favor (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem El Vendrell), no es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Primer El Vendrell per demanar el compliment de la llei de transparència per part de les seves empreses municipals amb participació pública.

A partir del següent punt es va absentar el regidor Jero Merino (PP).

Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució dels grups municipals Fem Vendrell i Primer El Vendrell per a la millora dels Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució dels grups municipals Fem Vendrell i Primer El Vendrell per la petició urgent de col·laboració d’administracions externes a l’Ajuntament del Vendrell en matèria de serveis socials.

Amb 18 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox), es va aprovar la moció del grup municipal del PSC amb motiu del 25 de novembre. Dia Internacional per l’erradicació de la Violència vers les Dones, amb la incorporació d’esmenes de Som poble-ERC.

Amb 18 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 en contra (Vox), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal del PSC sobre el finançament dels ens locals.

Per unanimitat, es va aprovar la moció del govern (PSC i PP) sobre el Dia Internacional de les persones amb discapacitat, amb la incorporació d’una esmena de Som poble-ERC.

Amb 18 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Som poble-ERC per instar a les administracions competents a aturar els projectes de línies de molta alta tensió (MAT).

Amb 18 vots en contra (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 a favor (Vox), no es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Vox per prevenir i combatre el bullying al Vendrell.

Amb 18 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox), es va aprovar la moció del grup municipal d’En Comú Podem per la defensa i seguretat de les dones víctimes de violència masclista i les seves mascotes.


Vídeo acta de la sessió plenària:
https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Valoracions dels grups municipals: https://www.rtvelvendrell.cat/les-valoracions-dels-grups-politics-al-final-del-ple-de-novembre/©2019 Ajuntament del Vendrell