El Vendrell, 20 de novembre de 2023

El govern del Vendrell proposarà al ple municipal de novembre l’aprovació dels convenis amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per licitar el nou contracte de residus.

El Vendrell i vuit municipis més de la comarca s’uneixen en un mateix contracte de serveis per renovar la recollida d’escombraries.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que ”la correcta gestió dels residus és un dels reptes de les societats actuals. Correspon a tota la ciutadania la coresponsabilitat per a  una adequada recollida selectiva dels residus, que facilitin la seva eliminació per reduir l’impacte ambiental i el cost econòmic”.

La comarca del Baix Penedès actualment té un percentatge inferior al 40% de recollida selectiva i, en concret el Vendrell, del 30%. Aquests percentatges obligatòriament s’han d’incrementar fins arribar a partir de 2025 a xifres superiors als 55%.

Amb aquesta finalitat, el nou servei de recollida d’escombraries estendrà a tot el municipi sistemes de recollida selectiva més eficients, principalment el porta a porta que actualment ja s’utilitza a Torreblanca, Nou Vendrell i Sant Vicenç de Calders.

Dins del municipi del Vendrell, en funció de la tipologies dels habitatges, s’han previst zones amb recollida porta a porta, zones amb contenidors intel·ligents i zones amb contenidors mòbils. A més, hi haurà recollida industrial als polígons i comercial a botigues i restauració (porta a porta).

Tots aquests models de recollida selectiva permeten millorar els percentatges de recollida selectiva, com a les urbanitzacions on ja s’utilitza en les quals s’arriba a un 80%. Igualment, aquests models permeten identificar els usuaris i, d’aquesta forma, aplicar bonificacions o penalitzacions.

El nou servei contempla també un equip d’educadors ambientals per donar suport a la ciutadania en la transició cap a aquests sistemes més eficients de recollida.

El nou contracte inclou la recollida i transport, l’eliminació i el servei de deixalleria. En el cas del Vendrell, el preu de licitació serà d’uns 7 milions. Es preveu que la licitació es tramiti durant la primera part de 2024 i la implantació del nou servei durant el segon semestre.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, comenta que ”ha arribat el moment de fer el salt definitiu a la recollida selectiva. El Vendrell passarà a ser un dels municipis més grans en utilitzar aquests sistemes eficients, per respecte ambiental i per reduir el preu del servei”.    ©2019 Ajuntament del Vendrell