El Vendrell, 15 de novembre de 2023


Es comunica als veïns i veïnes que es farà un tractament herbicida pel control de les herbes al paviment als carrers de Coma-ruga. 

El producte utilitzat és: Roundup Ultra Plus amb registre número 16.948. El tractament es realitzarà del 20 de novembre a l’1 de desembre, en horari de les 7 a les 15h.

Es produiran restriccions de pas mentre s'apliqui el tractament. ©2019 Ajuntament del Vendrell