El Vendrell, 2 de novembre de 2023

L’Ajuntament del Vendrell ha aprovat el Pla de Seguretat Viària 2023-2026. Aquest és un pla que redacta el Servei Català de Trànsit i que té com a objecte el diagnòstic de la situació de seguretat viària, la proposta de nous objectius pel període de vigència i la definició de mesures concretes de millora de la seguretat. Segons ha explicat la regidora de Projectes i planificació del municipi, Núria Rovira, a partir d’aquest document es definirà la nova estratègia de treball del Vendrell en termes de seguretat viària per als propers anys.

Quant a la diagnosi d’accidentalitat que recull el Pla, la regidora ha destacat les següents conclusions:

- L’accidentalitat amb víctimes en zona urbana al Vendrell mostra una tendència amb constants pujades i baixades durant els últims 15 anys.

- En el global de zona urbana, la sinistralitat amb víctimes ha augmentat entre 2007 i 2021.

- L’any de referència, 2019 i previ a la COVID-19, es registraven 105 accidents, amb 14 ferits greus i 129 lleus.

- L’índex d’accidentalitat i de víctimes per cada 1.000 habitants del Vendrell es troba per sobre de la mitjana dels municipis del grup de població similar. Cal tenir en compte l’aspecte d’estacionalitat que presenta la zona de Coma-ruga, on la demanda turística comporta un increment de desplaçaments i població estacional.

El pla es planteja com a objectiu principal reduir l’accidentalitat amb víctimes un 25% l’any 2026 respecte el valor mitjà (93) del període 2019-2021. Això suposaria passar de 102 accidents l’any 2021 a no més de 70 per l’any 2026.©2019 Ajuntament del Vendrell